Sähkön siirron tase 2021

Lappeenrannan Energia
|
SÄHKÖN SIIRRON TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2021 31.12.2020
 PYSYVÄT VASTAAVAT    
  Aineettomat hyödykkeet    
Sähköverkon aineettomat hyödykkeet 21 64
  21 64
Aineelliset hyödykkeet    
Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 111 604 103 219
Muut aineelliset hyödykkeet 2 495 2 615
Ennakkomak. ja keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 1 250 1 417
  115 349 107 252
SIJOITUKSET    
Osakkeet ja omaisuudet 1 1
Muut saamiset 20 19
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset 100 100
  Lyhytaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 12 296 9 591
Saamiset kunnalta 26 272 22 176
Saamiset muilta 7 433 7 575
    46 001 39 342
 Rahat ja pankkisaamiset 40 40
Vastaavaa yhteensä 161 533 146 819
     
Vastattavaa 31.12.2021 31.12.2020
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 1 367 1 367
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 243 243
     
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -11 185 -11 077
Tilikauden voitto (tappio) -391 -108
  -9 967 -9 576
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero sähköverkon hyödykkeistä 70 176 63 070
Poistoero muista pys.vastaavien hyödykkeistä 524 524
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    
 Velat saman konsernin yrityksille 52 578 48 053
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma    
 Liittymismaksut 36 345 35 449
  88 923 83 503
Lyhytaikainen  vieras pääoma    
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma    
 Velat saman konsernin yrityksille 1 881 2 934
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    
 Velat saman konsernin yrityksille 715 336
 Velat muille 9 279 6 027
  9 994 6 363
Vastattavaa yhteensä 161 533 146 819

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.