Sähkön siirron tase

Lappeenrannan Energia
|
SÄHKÖN SIIRRON TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2020 31.12.2019
 PYSYVÄT VASTAAVAT    
  Aineettomat hyödykkeet    
Sähköverkon aineettomat hyödykkeet 64 186
  64 186
Aineelliset hyödykkeet    
Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 103 219 93 453
Muut aineelliset hyödykkeet 2 615 3 044
Ennakkomak. ja keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 1 417 3 291
  107 252 99 789
SIJOITUKSET    
Osakkeet ja omaisuudet 1 0
Muut saamiset 19 20
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset 100 100
  Lyhytaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 9 591 18 234
Saamiset kunnalta 22 176 16 405
Saamiset muilta 7 575 8 022
    39 342 42 662
 Rahat ja pankkisaamiset 40 40
Vastaavaa yhteensä 146 819 142 797
     
Vastattavaa 31.12.2020 31.12.2019
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 1 367 1 367
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 243 243
     
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -11 077 - 9 790
Tilikauden voitto (tappio) -108 - 1 288
  -9 576 - 9 468
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero sähköverkon hyödykkeistä 63 070 56 067
Poistoero muista pys.vastaavien hyödykkeistä 524 491
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    
 Velat saman konsernin yrityksille 48 053 49 450
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma    
 Liittymismaksut 35 449 34 530
  83 503 83 981
Lyhytaikainen  vieras pääoma    
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma    
 Velat saman konsernin yrityksille 2 934 1 655
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    
 Velat saman konsernin yrityksille 336 5 303
 Velat muille 6 027 4 769
  6 363 10 072
Vastattavaa yhteensä 146 819 142 797

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.