Sähkön siirron tase

Lappeenrannan Energia
|
SÄHKÖN SIIRRON TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2019 31.12.2018
 PYSYVÄT VASTAAVAT    
  Aineettomat hyödykkeet    
Sähköverkon aineettomat hyödykkeet 186 248
  186 248
Aineelliset hyödykkeet    
Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 93 453 94 071
Muut aineelliset hyödykkeet 3 044 3 162
Ennakkomak. ja keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 3 291 1 078
  99 789 98 313
SIJOITUKSET     
Osakkeet ja omaisuudet 0 0
Muut saamiset 20 14
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset 100  
  Lyhytaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 18 234 6 276
Saamiset kunnalta 16 405 24 643
Saamiset muilta 8 022 8 119
    42 662 39 029
 Rahat ja pankkisaamiset 40 40
Vastaavaa yhteensä 142 797 137 644
     
Vastattavaa 31.12.2019 31.12.2018
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 1 367 1 367
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 243 243
     
Edellisten tilikausien voitto (tappio) - 9 790 - 7 292
Tilikauden voitto (tappio) - 1 288 - 2 498
  - 9468 - 8 180
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero sähköverkon hyödykkeistä 56 067 49 816
Poistoero muista pys.vastaavien hyödykkeistä 491 452
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    
 Velat saman konsernin yrityksille 49 450 51 105
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma    
 Liittymismaksut 34 530 33 650
  83 981 84 755
Lyhytaikainen  vieras pääoma    
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma    
 Velat saman konsernin yrityksille 1 655 1 655
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    
 Velat saman konsernin yrityksille 5 303 3 992
 Velat muille 4 769 5 153
  10 072 9 145
Vastattavaa yhteensä 142 797 137 644

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.