Pönniälänkankaan YVA

Pönniälänkankaan pohjavedenottohankkeella turvataan ja varmennetaan Lappeenrannan alueen vedenhankintaa tulevaisuudessa. Tutustu tulevaisuuden hankkeeseemme maailman parhaasta vedestä!

Lappeenrannan Energia - Pönniälänkankaan YVA

Tutkitusti puhdasta vettä

Kuulutus Pönniälänkankaan arviointiselostuksesta

Kuulutus ja yleisötilaisuus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kuuluttaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta: Taipalsaaren Pönniälänkankaan pohjavesialueen vedenotto ja veden johtaminen Lappeenrantaan. Arviointiselostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELYkeskukselle 4.3.2022 mennessä. Lue kuulutus Lappeenrannan kaupungin verkkopalvelussa

Arviointiselostusta ja hanketta käsittelevä sähköinen yleisötilaisuus (Teams) pidetään torstaina 20.1. klo 17.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua hankkeen YVA-menettelyn internetsivulla www.ymparisto.fi/PonnialankankaanpohjavesiYVA tai alla olevasta linkistä:

Voit osallistua yleisötilaisuuteen turvallisesti etäyhteydellä. Kuvituskuva.

Katso Pönniälänkankaan YVA:n yleisötilaisuuden esitys

Pönniälänkankaan pohjavedenottamon arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä sähköinen yleisötilaisuus pidettiin tiistaina 16.3. kello 17.30 alkaen. Tutustu tilaisuuden esitysaineistoon Ympäristöhallinnon sivun linkistä. Aineistolinkki löytyy sivun väliotsikon "Arviointiohjelma saapui 24..2.2021" kohdasta.
 

Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointi

Seuraa arviointiohjelman etenemistä

Uusi pohjavedenottamo kattaa Lappeenrannan keskustan nykyisen Huhtiniemen tekopohjavesilaitoksen vedenottomäärän. Hankkeen suunnittelun osana tullaan laatimaan ympäristövaikutusten arviointi eli YVA. Voit seurata sen etenemistä tältä sivustolta. Pönniälänkankaan YVA:n tiedot julkaistaan sen käynnistyttyä tämän sivun lisäksi Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa. YVA:n avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään pohjavedenottohankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Sivulta löytyy myös yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta.

Kuvituskuva - työntekijät kiikaroivat järven suuntaan.

Missä Pönniälänkankaan pohjavesialue sijaitsee?

Pönniälänkankaan I luokan pohjavesialue sijaitsee 2. Salpausselän alueella Taipalsaarella, Lappeenrannasta noin 25 km luoteeseen. 

Kuvituskuvassa mies onkii laiturilta järven äärellä.

Mistä on kysymys?

Lappeenrannan Energiaan vuonna 2011 fuusioitunut Lappeenrannan Vesi Oy käynnisti jo vuonna 2009 Pönniälänkankaalla pohjavesitutkimukset, jonka tavoitteena oli selvittää pohjaveden käyttöönottokohde vesimäärälle noin 10 000 kuutiota päivässä.

Siiviläputkikaivojen rakentaminen ja koepumppaukset Pönniälänkankaalla toteutettiin vuosina 2011-2012 kahdelle eri kaivoalueelle, Kaijansuonlampien ja Sinisten aaltojen alueelle. Vuonna 2013 laadittiin vedenhankinnan yleissuunnitelma, jossa tarkasteltiin tekniset ratkaisut sekä periaatteet vedenoton toteuttamiseksi. Vettä pumpattaisiin kaivoalueilta yhteiselle Pönniälänkankaalla sijaitsevalle välipumppausasemalle ja siitä siirtolinjalla Lappeenrantaan.

Kuvituskuva - soutuveneilyä Saimaalla Taipalsaarella

Vastaa asukaskyselyymme!

Selvitämme asukaskyselyllä pohjavedenottohankkeen mahdollisia vaikutuksia lähialueen elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lue lisää ja vastaa kyselyymme elokuun loppuun mennessä!

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.