Usein kysyttyä Datahubista

Katso vastauksemme usein kysyttyihin kysymyksiin Datahubista.
Lappeenrannan Energia
|
Usein kysyttyä Datahubista
Päivitämme tähän listaan meille tulleet uudet kysymykset.

Mikä on Datahub?

Datahub on sähköyhtiöiden keskitetty tietovarasto, johon tallennetaan sähkömarkkinalain mukaisesti jatkossa kaikkien sähköasiakkaiden ja sähkösopimusten tiedot koko maassa. 

Jokainen meistä tarvitsee sähköä sähkönkäyttäjäna. Datahubiin tallennetaan tiedot jokaisesta Suomen noin 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta, joita ovat kaikki sähköverkkoon kytketyt paikat kuten esimerkiksi kodit, mökit, maatilat, teollisuuskiinteistöt, koulut, sairaalat, kirjastot, kaupat sekä kaikki muut sähköä käyttävät paikat. Datahubiin tallennettuja tietoja käyttää jatkossa noin 100 eri sähkönmyynti- ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Järjestelmä nopeuttaa tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen saatavilla, tasapuolisesti ja aina ajantasaisena.

Mitä Datahub käytännössä tekee?

Datahub tulee parantamaan merkittävästi sähkönkäyttäjän eli sinun saamaasi palvelua sekä sähkönmyyjien ja sähkön verkkopalvelusta vastaavien osapuolten tiedonvaihtoa ja toimintaa.

Datahub vakioi toimialalla käytettävän asiakas-, sopimus- ja mittaustiedon, sekä tärkeimpien asiakastapahtumien prosessit ja aikataulut. Esimerkiksi sähkösopimusten voimaansaattaminen nopeutuu sähköasiakkaan muuttaessa tai vaihtaessa sähkönmyyjää, kun kaikki tiedot ovat keskitetysti yhdessä paikassa. Myös virheiden määrä asiakastiedoissa vähenee, koska tiedot tallennetaan aina datahubin vaatimassa muodossa. Jatkossa myös usean käyttöpaikan yhdistäminen samalle sähkönmyyntisopimukselle helpottuu. Datahub mahdollistaa entistä tasalaatuisemman ja nopeamman asiakaspalvelun sekä täysin uudenlaisten palveluiden kehittämisen.

Miksi Datahub otetaan käyttöön?

Aiemmin sähkönkäyttöpaikkojen asiakas- ja sähkönmittaustiedot ovat olleet tallennettuina hajautetusti eri sähköyhtiöiden omissa tietojärjestelmissä ja tieto on vaihtunut niiden välillä hitaasti. Kyseinen toimintamalli ei enää palvele nykyisen sähkömarkkinan vaatimuksia, sillä tarve reaaliaikaiselle, tietoturvalliselle ja tehokkaalle tiedonvaihdolle on kasvanut merkittävästi. Jatkossa jokaisen suomalaisen sähkönkäyttöpaikan sähkönkulutustiedot ja asiakastiedot tallennetaan yhteen keskitettyyn paikkaan eli datahubiin. 

Mikä on käyttöpaikka ja käyttöpaikkatunnus?

Sähkönkäyttöpaikkoja ovat kaikki sähköverkkoon kytketyt paikat kuten esimerkiksi kodit, mökit, maatilat, teollisuuskiinteistöt, koulut, sairaalat, kirjastot, kaupat sekä kaikki muut sähköä käyttävät paikat. Esimerkiksi sinun kotisi on yksi sähkönkäyttöpaikka.

Käyttöpaikkatunnus (tai -numero) on yksittäisen sähkönkäyttöpaikan yksilöivä tunnus. Löydät käyttöpaikan osoitteen ja -tunnuksen muun muassa sähkölaskultasi.

Mikä on GSRN-tunnus?

GSRN (Global Service Relation Number) on kansainvälinen tunniste, jota käytetään yksilöimään palvelusuhteessa osapuolena oleva palvelun vastaanottaja (tässä tapauksessa sähkönkäyttäjä). GSRN-tunnus korvaa nykyiset käyttöpaikkatunnukset 21.2.2022 alkaen, kun datahub otetaan käyttöön. Muutoksen yhteydessä jokainen sähkönkäyttöpaikka Suomessa saa yksilöllisen 18 merkin mittaisen GSRN-tunnisteen.

Uusi määrämuotoinen GSRN-tunnus muodostuu kolmesta osasta; yritystunnisteesta, yksilöllisestä tunnuksesta ja tarkastusnumerosta. 21.2.2022 alkaen Energian sähkölaskuilla, sopimuspohjilla ja online-palveluissa näytetään vain uusi GSRN-tunnus.

Mitä tietoja datahubiin kerätään?

Datahubiin tallennetaan vain sähkönkäyttöpaikkoihin liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi tiedot käyttöpaikan omistajasta/haltijasta ja käyttöpaikan kulutustiedot. Datahub kerää ja säilyttää tietoja Sähkömarkkinalain perusteella. Tietoja ei voi poistaa niin kauan, kun voimassa olevasta sähkösopimuksesta on kulunut kuusi vuotta. Tämän jälkeen datahub poistaa tiedot automaattisesti. 

Henkilötunnusta käytetään henkilön yksilöintiin datahubissa. Yksilöinti on tärkeää, jotta asiakastiedot saadaan pidettyä ajan tasalla eikä sekoiteta saman nimisten henkilöiden sopimus- ja sähkönkulutustietoja keskenään. Henkilötunnus mahdollistaa myös kirjautumisen luotettavan tunnistautumisen kautta datahubin tarjoamaan asiakasportaaliin.

Datahubiin tallentuvia tietoja ovat:

 • Henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot - henkilötunnus tai syntymäaika
 • Henkilön nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Sopimusta koskevat tiedot
 • Sähkönkäyttöpaikan käyttöpaikkatunnus
 • Sähkönkäyttöpaikan osoite
 • Sähkönkäyttöpaikan lisätiedot (esim. sulakekoko, kytkentätilanne)
 • Verkkosopimuksen tuote
 • Mahdolliset valtuutukset
 • Laskutusta koskevat tiedot
 • Laskutustapa/laskutusosoite sopimuksella
 • Kulutustiedot
 • Datahub-asiointiin liittyvät tiedot
 • Henkilön yhteydenpitoon Fingrid Datahubin kanssa liittyvät tiedot

Ovatko tietoni turvassa?

Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat erityisen tärkeässä roolissa järjestelmää kehittäessä. Henkilötiedot ja sähkönkäyttöpaikan tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä.

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän toimiminen edellyttää, että tiedot sähkönkäyttöpaikoista ja asiakkaista löytyvät järjestelmästä oikein. Varmistaaksemme turvallisen tiedonvaihdon on jokainen käyttöpaikka ja sen omistaja voitava yksilöidä varmasti. Asiakastietojen yksilöintiin käytetään kuluttaja-asiakkaiden osalta henkilötunnusta ja yritysten osalta y-tunnusta.

Katkeaako sähköt, jos Datahub ei toimi?

Ei huolta, sähköt eivät katkea, vaikka Datahubin järjestelmä ei jostain syystä tilapäisesti toimisikaan. Edellytyksenä sähkön saannille toki aina on, että sinulla on voimassaoleva sähkön verkkopalvelu- ja myyntisopimus.

Laskuttaako Energiaverkot asiakkaita Datahubista?

Lappeenrannan Energiaverkot ei peri asiakkailta lisämaksua Datahubiin siirtymisestä. Datahubiin liittyvät maksut sisältyvät verkkopalvelumaksuun.

 

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.