Sähköpulaan varaudutaan yhdessä

Mitä on hyvä tietää sähköpulasta, Energiaverkkojen toimista sen aikana ja miten voit varautua itse?
Lappeenrannan Energia
|
Kuvituskuvassa tabletilla ei ole sähköä.
Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Jos kotimainen sähköntuotanto ja tuonti ulkomailta ei riitä kattamaan kulutusta, syntyy median uutisoinneissakin yhä useammin toistuva ilmiö - sähköpula. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa sähkön käyttöä joudutaan rajoittamaan kiertävin sähkökatkoin. Mahdollista sähköpulan riskiä pienentää se, että sähköä käytetään säästeliäästi, erityisesti huippukuormitustuntien aikaan eli ajankohtana, jolloin sähkönkulutus on suurinta. Tällaisia ajankohtia ovat arkipäivien aamujen ja iltapäivän tunnit varsinkin kylmänä vuodenaikana.

Lappeenrannan Energiaverkoilla on käytössä sähköverkoille kattava varautumis- ja valmiussuunnitelma, joka sisältää myös sähköpulaan varautumisen ja vastuut. Energiaverkot huolehtii lähes 58 000 käyttöpaikan sähkönjakelusta Lappeenrannan, Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Lemin kuntien alueilla.

- Olemme valmiita toimimaan aina, jos ja kun tilanne niin vaatii. Teemme tiivistä yhteistyötä niin sähkön kantaverkosta vastaavan Fingridin ja palvelutuottajien kanssa varautumisen osalta, kertoo sähkön käyttöpäällikkö Antti Lintunen.

Fingridin tiedotettua mahdollisesta sähköpulan riskin toteutumisesta tulevan talven aikana on vaikuttanut tänä syksynä Energiaverkoilla varautumiseen aiempaa enemmän:

- Olemme päivittäneet sähköpulaan liittyvät suunnitelmamme ja tarkastaneet toimintaohjeemme yhdessä palvelutuottajiemme kanssa. Koulutusta ja tietoutta on lisätty niin omalle henkilökunnalle kuin käyttökeskusoperaattoreille. Sähköverkon hallinta järjestelmiä on kehitetty niin viestinnän kuin suorituskyvyn osalta, jotta pystymme entistä nopeammin ja tarkemmin reagoimaan sähköpulatilanteessa.

Energiaverkoilla on selkeä käsitys ja tieto yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisestä infrastuktuurista eli alueen kohteista, joissa sähkönsaanti on turvattava kaikissa tilanteissa.

- Viimeiseen asti turvattavia kohteista ovat henkeen ja turvallisuuteen vaikuttavat kohteet, kuten esimerkiksi keskussairaala. Näiden kohteiden sähkönsaantia ei rajoiteta missään tilanteessa. Yhteistyömme kohteiden tunnistamisessa ja tiedonvaihdossa on toiminut alueemme toimijoiden kesken hyvin ja pidämmekin tärkeänä, että tätä keskustelua käydään paikallisesti säännöllisesti, jotta tilannevalmiutemme pysyy ajan tasalla.

Sähkön käyttöpäällikkö Antti Lintunen kertoo yhteistyöstä sähkön verkostoautomaatiosta Enston kanssa.


Mitä sähköpulassa tapahtuu?

Liian vähäinen sähkön tuotanto suhteessa kulutukseen eli sähköpula voi pakottaa sähköverkkoyhtiöt katkomaan tilapäisesti asiakkaiden sähköjä Fingridin käskystä. Tuotannon ja kulutuksen on kohdattava jokainen hetki, muuten koko sähköjärjestelmä voi muuttua epävakaaksi ja lopulta niin voimalaitokset kuin sähkölaitteet eivät enää toimi. Eli jos tuotantoa ei ole riittävästi, kulutuksen on pakko joustaa.

Sähköpulatilanteessa asiakkaiden sähköjen katkaisu on viimeinen keino tilanteen tasapainottamiseksi. Ensin selvitetään säätösähkömarkkinoilta, löytyykö jostain vielä lisää sähköntuotantoa. Jotkut suuret sähkönkäyttäjät voivat tarvittaessa vähentää kulutustaan eli ajaa alas tuotantoprosessejaan.

- Jos kaikki edellä mainitut toimenpiteet eivät riitä ja nähdään, että tiettyinä tulevina tunteina kulutusta tulee olemaan liikaa suhteessa tuotantoon, vasta silloin kantaverkkoyhtiö Fingrid ohjaa Suomen verkkoyhtiöitä irtikytkemään sähkönkulutusta, jotta sähköjärjestelmä pysyy toiminnassa. Tällöin alamme toimimaan sähköpulaohjeiden mukaan alueellamme ja kierrätämme sähkökatkoja eri alueilla. Koko kunta tai kaupunki ei kuitenkaan ole tuona aikana sähköttä yhtäaikaisesti vaan yhden irtikytkettävän alueen laajuus on noin 500-1000 käyttöpaikkaa. Samanaikaisesti rajoitetaan useaa aluetta eri puolilla jakelualuetta.

Osa kotitalouksista joutuu kokemaan sähkökatkon sähköpulatilanteessa. Sähkökatkot ovat hallittuja, laajuudeltaan rajattuja, kestoltaan enintään kaksi tuntia ja niitä kierrätetään.

- Vaikutukset esimerkiksi kotitalousasiakkaille ovat vähäiset, kun sähkön katkeamiseen on kodeissa varauduttu. Jos sähköpula jatkuu kahden tunnin jälkeen, katkot siirretään toisille alueille. Sähkökatkon jo kokenut ryhmä ei myöskään ole ensimmäisenä vuorossa mahdollisessa seuraavassa sähköpulatilanteessa.

Miten kotitaloudessa tai yrityksessä on hyvä varautua?

Aiheen viestintää on hyvä varautua seuraamaan valtakunnallista ja paikallista mediasta kuin sähkönjakeluyhtiöistä. Valtakunnan tasolla viranomaiset ja kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaavat yleisestä tiedottamisesta, jota paikalliset sähköyhtiöt toistavat ja tarvittaessa tarkentavat viestiä omalta osaltaan.

- Energiaverkot ilmoittaa lähestyvästä sähkökatkosta omissa asiakasviestinnän nopeimmissa kanavissa verkkopalvelussa ja somessa. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan myös häiriöviestipalvelua suoraan asiakkaille. Jos emme itse saa sähköpulatilanteesta tietoa ajoissa, on hyvä tiedostaa, että saatamme ehtiä tiedottaa siitä vasta katkon alkaessa. Tiedotamme siitä kuitenkin niin nopeasti kuin mahdollista.

Kotitalouksissa kannattaa varautua sähköpulaan varmistamalla, että kotivaraan liittyvät perusasiat ovat hankittu etukäteen. Ainakin vettä on hyvä olla saatavilla, jos vedensaanti on kiinteistöissä riippuvaista sähköstä. Kotivarasta voi lukea tarkemmin esimerkiksi Marttojen sivuilta. Vaihtoehtoista tekemistä katkon ajalle on hyvä miettiä perheissä ennakkoon ja muistaa huolehtia myös iäkkäistä läheisistä ja naapureista.

Yrityksen tulisi olla selvillä siitä, miten toimia sähköpulatilanteessa ja niissä kannattaakin etukäteen suunnitella, mitä ja miten työtä olisi ylipäätään mahdollista tehdä sähkökatkon aikana. Yrityksille varautumiseen hyviä neuvoja ja ohjeita on esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton sivuilla.

Kun tuotantoa on taas yhtä paljon kuin kulutusta, sähköpula päättyy ja asiakkaiden sähkönjakelu palautetaan normaaliksi Fingridin ohjeiden mukaan.

- On mahdollista, että sähköpulatilanne voi toistua, joten kaikkien kannattaa olla säästeliäitä sähkön käytössään vielä sähköpulan jälkeen. Tilanteelta voidaan säästyä, kun sähköä käytetään säästeliäästi, erityisesti huippukuormitustuntien aikaan eli ajankohtana, jolloin sähkönkulutus on suurinta. Tällaisia ajankohtia ovat arkipäivien aamujen ja iltapäivän tunnit varsinkin kylmänä vuodenaikana.

Sähkökatkoja voi tulla myös muista syistä kuin sähköpulasta, esimerkiksi myrskyn kaataessa puita sähkölinjoille. Kaikkien tulee olla varautuneita lyhyisiin sähkökatkoihin, mutta suurhäiriöiden aikana katkot voivat kestää pahimmillaan pidempäänkin. Lisätietoa varautumiseen ja sähköttä selviytymiseen saa esimerkiksi osoitteesta 72tuntia.fi.

Sähköpulan katkoista ei voi saada korvausta

Energiaverkoilta on myös tiedusteltu, ovatko mahdolliset sähköpulan katkot asiakkaille korvattavia.

- Sähköpula on poikkeuksellinen tapahtuma, johon Energiaverkot ei voi vaikuttaa. Kyseessä ei ole sähkönjakelun virhe tai vakiokorvausperuste, joten korvausta sähköpulan katkoista ei voi saada.

Käyttöpäällikkö muistuttaa vielä kaikkia sähkön käyttäjiä, että sähköenergian hinta ja sähkön siirtoon liittyvät verkkopalvelumaksut ovat kaksi eri asiaa.

- Lappeenrannan Energiaverkot ei tuota tai myy sähköenergiaa, vaan palvelee sähkönjakelun tarjoajana. Verkkopalvelulaskun yhteydessä asiakkaat maksavat sähköveroa, jonka verkkopalveluyhtiöt huolehtivat valtiolle. Sähköenergian hinnan määrittelee sitä myyvä sähköyhtiö ja oman sähkösopimuksen tilanteesta kannattaa olla tarvittaessa yhteydessä omaan sähköyhtiöönsä.

Kun olet hankkinut pienvoimalan, olethan yhteydessä Lappeenrannan Energiaverkkojen tekniseen asiakaspalveluun

Sähköpula lyhyesti

 • Sähköpulan sattuessa tilanne on ammattilaisten hallinnassa.
 • Sähköpula on mahdollinen, mutta epätodennäköinen tapahtuma. Sähkökatkoihin kannattaa kaikkien varautua ennakkoon.
 • Joustoa sähkönkulutukseen ei haeta ensimmäisenä kotitalouksien sähköjä katkaisemalla vaan muilla toimenpiteillä.
 • Sairaalat jätetään mahdollisten sähkökatkojen ulkopuolelle. Muut yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet huomioidaan mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan.
 • Mahdolliset sähkökatkot ovat hallittuja, laajuudeltaan rajattuja, pituudeltaan kaksi tuntia per asiakas ja niitä kierrätetään.
 • Yleistä lisätietoa sähköpulasta Fingridin verkkopalvelussa.

Miten varaudun sähkökatkoihin?

 • Varmista MinunEnergiasta, että olet tilannut häiriöviestipalvelumme.
 • Varaa ja ylläpidä kotivaraa, jossa on ruokaa ja juotavaa. Yleisen ohjeen mukaan jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selvitä itsenäisesti häiriötilanteen sattuessa ainakin 72 tuntia. Ohjeita varautumiseen saat mm. 72 tuntia -sivustolta.
 • Pidä puhelimesi, tietokoneesi ja niiden varavirtalähteet ladattuina.
 • Seuraa sähköpulan viestintää viranomaisten, Findgridin ja Lappeenrannan Energian viestintäkanavia – myös somekanavia. Kun sähköpulan riski on tiedossa, siitä uutisoidaan laajasti.
 • Suunnittele ennakkoon, miten toimit, jos sähköt olisivat poikki kahden tunnin ajan. Varaudu myös siihen, ettei katkosta välttämättä ehditä ennakkoon ilmoittaa.
 • Aina kun poistuu kotoa pidemmäksi ajaksi, on koti hyvä jättää sellaiseen kuntoon, ettei lyhyestä sähkökatkosta ole haittaa. Sähköt voivat katketa myös muista syistä kuin sähköpulasta johtuen, esimerkiksi myrskyjen tai laitevikojen vuoksi.

Miten toimin katkon aikana

 • Pysy rauhallisena, tilanne on ammattilaisten hallinnassa.
 • Sammuta päälle jääneet sähkölaitteet, kuten liesi, kahvinkeitin ja sauna. Voit jättää esimerkiksi yhteen huoneeseen valot päälle, niin tiedät milloin sähköt palaavat.
 • Vältä jääkaapin ja pakastimen avaamista, etteivät elintarvikkeet ala lämmetä.
 • Vältä ikkunoiden ja ulko-ovien aukipitämistä, ettei asunto ala kylmetä.
 • Sähkökatkon aikana on hyvä olla varovainen, kun laskee lämmintä vettä hanasta tai suihkusta. Katkon vuoksi veden lämpötila voi vaihdella ja hanoista voi tulla myös poikkeuksellisen kuumaa vettä.
 • Sähköverkkoyhtiöön ei tarvitse olla yhteydessä, ellei ole syytä epäillä, ettei Energiaverkot tiedä sähkökatkosta. Tiedotamme tilanteesta mm. häiriökarttapalvelun ja erillisten tiedotteiden kautta sekä asiakkaille tehtävällä suoralla viestinnällä.

Mitä toimin katkon jälkeen?

 • Älä kytke kaikkia sähkölaitteita päälle heti sähköjen palattua. Sähköpulatilanne voi olla edelleen käynnissä, ja sähkökatkoja kierrätetään. Sähkön säästäminen on muutenkin kannatettavaa.
 • Tarkista sähkölaitteet, ettei esimerkiksi liesi tai sauna jäänyt sähkökatkon alkaessa päälle.
 • Sähkökatkon jälkeenkin on hyvä olla varovainen, kun laskee lämmintä vettä hanasta tai suihkusta. Katkon vuoksi veden lämpötila voi vaihdella ja hanoista voi tulla myös poikkeuksellisen kuumaa vettä.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.