Ohjeita ja vinkkejä vierimetsien hoitoon

Yli puolet Suomen sähköjohdoista on metsissä. Ilmajohdon päälle kaatuvat tai taipuvat puut ovat yleisin sähkökatkoihin Suomessa.
Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energia - vierimetsän hoito
Johtoaukeat eli voimajohdon alla olevat maa-alueet raivataan mekaanisesti tasaisin väliajoin. Myös johdon reuna-alueilta pyritään tarkistamaan, että puu ei kaatuessaan tai lumikuorman painosta taipuessaan ylettyisi johtimiin. Sähköntoimituksen luotettavuuden parantamiseksi uudet ilmajohdot pyritään rakentamaan maanteiden varteen tai korvaamaan maahan kaivettavilla kaapeliverkoilla.

Vierimetsien hoidolla varmuutta sähkölle

Hoidettu metsä tuottaa parhaiten. Reunusmetsien asianmukainen hoito on sekä metsän omistajan että verkonhaltijan etu. Oikein hoidetut reunusmetsät lisäävät olennaisesti sähkötoimituksen luotettavuutta ilman, että siitä aiheutuu kustannuksia tai menetyksiä metsänomistajalle.
 
Varsinainen johtoalue, johon Lappeenrannan Energiaverkoilla on käyttöoikeus, pidetään kunnossa säännöllisillä raivauksilla, mutta se ei kokemuksen mukaan estä häiriöitä riittävästi. Valtaosa sähkökatkoista aiheutuu johtoalueen ulkopuolelta linjalle kaatuneista tai taipuneista puista. Selvästi linjoille päin kallellaan olevat sähkönjakelua vaarantavat yksittäiset puut on sähköyhtiöllä lupa poistaa, mutta muuten vierimetsään ei sähköyhtiöllä ole asiaa. Johtoalueen leveydestä on sovittu metsänomistajan kanssa johtoaluesopimuksessa.
 
Kokemusten mukaan lehtipuiden taipuminen tai katkeaminen sähkölinjan päälle on suurempi riski sähkönjakelun kannalta kuin havupuiden aiheuttamat sähkökatkokset. Näin ollen johtokadun vierimetsä kannattaa uudistaa etenkin kuuselle, jos se maaperä huomioon ottaen on mahdollista. Johtoalueen reunalla metsän uudistamiseen liittyvä maanpinnan muokkaus suositellaan tehtäväksi johtoalueen suuntaisena johtoaluetta kuitenkaan muokkaamatta.

Lappeenrannan Energia Vierimetsän hoito

 

Vierimetsän puuston harvennus (1)

Metsikön ensiharvennus tehdään yleensä silloin, kun puuston pituus on ylittänyt 12 metriä. Kun taimikko on perattu ja harvennettu ajallaan saadaan hakkuussa myyntikelpoista puutavaraa. Vierimetsässä kasvavan riukuuntuneiden nuorten koivujen ja mäntyjen on todettu olevan hyvin altis sähkökatkosten aiheuttaja riukuuntuneiden puiden taipuessa linjojen päälle.

Huomioi uudishakkuussa (3)

Metsän pääte- eli uudishakkuussa on hyvä huomioida, ettei siemen- tai suojapuita jätetä niin lähelle sähkölinjoja, että ne kaatuessaan ulottuisivat johtojen päälle.

Puiden varastointi (2)

Puutavaran varastointi sähköjohtojen alle on kiellettyä yleisen sähköturvallisuuden vuoksi. Turvallisinta on sijoittaa puutavaravarasto kauas sähköjohdoista, jolla ehkäistään sähkötapaturman vaara kokonaan puutavaran käsittelyssä.

Varastoitaessa puutavaraa sähköjohtojen läheisyydessä pinon tulisi olla vähintään viiden metrin etäisyydellä sähköjohdosta sen sivusuunnasta mitattuna, jotta puutavaran käsittely työkoneilla on turvallista. Työkoneilla ei saa missään vaiheessa ulottua liian lähelle sähköjohtimia, vaan on varmistettava riittävän turvaetäisyyden säilyminen kaikissa tilanteissa.

Vinkki metsässä liikkujille! Havaitessasi sähkölinjojen läheisyydessä selkeästi lahon puun, sähkölinjojen suuntaan kallistuneen tai jo sähkölinjoille kaatuneen puun, voit ilmoittaa siitä päivystävään vikailmoitusnumeroon: 
020 690 401

Vaarapuista on hyvä ilmoittaa

Luonnossa liikkuvien toivotaan aktivoituvan ilmoittamaan vikailmoitusnumeroon 020 690 401, mikäli havaitaan sähkölinjan läheisyydessä kuolleita tai muutoin vioittuneita puita, jotka kaatuessaan ylettäisivät sähköjohdolle. Nämä ovat arvokasta tietoa, kun puut päästään poistamaan ennen kuin ne aiheuttavat häiriöitä sähkönjakeluun.
 
Sähkölinjan päälle kaatunutta puuta ei saa koskaan poistaa kuin sähköalan ammattihenkilö. Sähköjohdossa voi olla jännite vaikka puu koskettaa johtimia tai sähkö saattaa palautua linjaan, jolloin on vakava sähköiskun vaara koskettaessa kaatunutta puuta tai liikkuessa puun lähistöllä.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.