Korvaukset sähkökatkosta

Voivatko sähkölaitteet kärsiä sähkökatkosta? Milloin sähkökatkosta voi saada korvausta?
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Milloin sähkökatkosta voi saada korvausta?
Sähkönjakelussa satunnaisesti esiintyvät katkot katsotaan normaaliolosuhteissakin sähkönjakeluun kuuluviksi ilmiöiksi ja sähköverkkoon liitettävien laitteiden tulee kestää ne rikkoutumatta.

Jos laite vaurioituu sähkökatkon tai jännitteen aleneman yhteydessä, on vaurion syynä yleensä laitteen vanheneminen, laitteen tyyppivika tai laitetta ei ole suojattu riittävästi todellisia verkko-olosuhteita sietäväksi.

Nykyään markkinoilla olevat elektroniset laitteet ovat aikaisempia herkempiä sähköhäiriöille. Usein sähkökatkossa "jumiin" menevät elektroniikkalaitteet (digiboxit, tv:t) alkavat taas toimia, kun niiden virtajohto katkon jälkeen irrotetaan pistorasiasta ja kytketään hetken kuluttua uudelleen päälle.

Korvaako takuu rikkoutuneen laitteen?

Takuun piirissä oleva sähkökatkon yhteydessä vioittunut laite tulee toimittaa myyjälle. Vaikka takuuaika olisi jo päättynyt, voi kuluttaja-asiakas edelleenkin kääntyä myyjän puoleen ja vaatia hyvitystä, jos laitteen käyttöikä on jäänyt kohtuuttoman lyhyeksi heikon laadun vuoksi. 

Kotivakuutuksia on eritasoisia ja kannattaa tarkistaa niiden säännöt ja korvausperiaatteet sähkölaitevikojen osalta.

Yli 12 tunnin yhtäjaksoisista sähkökatkoista maksetaan vakiokorvaus

Sähköntoimituksessa mahdollisesti olevasta virheestä aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta säädetään sähkömarkkinalaissa ja sen nojalla annetuissa sähköntoimitusehdoissa. Verkonhaltija voi olla korvausvelvollinen asiakkaan vahingoista (välittömät vahingot) esim. jos katkoja esiintyy usein tai ne ovat kohtuuttoman pitkiä tai jos sähkön laadun katsotaan olleen virheellinen.

Virheellisellä laadulla tarkoitetaan esimerkiksi pitkäaikaista ylijännitettä tai alijännitettä, joka voisi mahdollisesti seurata jostakin teknisestä viasta. Näissä tilanteissa laitevaurioita tapahtuu tyypillisesti laajalla alueella useilla sähkönkäyttäjillä. Tilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Yksittäinen sähköjen katkeaminen ei aiheuta korvausvelvollisuutta, ellei katkon pituus ylitä yhtäjaksoisesti 12 tuntia. Vakiokorvauksen määrä on osuus sähkönkäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta seuraavan taulukon mukaisesti.

Sähkökatkon yhtäjaksoinen kesto vaikuttaa korvaukseen

Sähkömarkkinalain mukaan verkkopalveluasiakkaalle sähköntoimituksen keskeytyksestä maksettavan korvauksen suuruus on:

  1. 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia;
  2. 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin 72 tuntia;
  3. 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin 120 tuntia;
  4. 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia mutta vähemmän kuin 192 tuntia;
  5. 150 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192 tuntia mutta vähemmän kuin 288 tuntia;
  6. 200 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia.

 
Lähde: Pahasti poikki – näin selviät pitkästä sähkökatkosta.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.