Kaiva turvallisesti

Turvallinen maankaivuu edellyttää ennakointia ja selvitystä.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Lappeenrannan Energiaverkot neuvoo kaivuuohjeellaan, miten kaivat turvallisesti.
Kaivuutyöt ovat yleisimpiä sähkökatkon aiheuttajia. Kesäaikaan tehdään paljon maanrakennustöitä ja kaivinkoneet saattavat kolhia kaapeleita. Saneeraus- ja rakennustöitä tehdessä on syytä huomioida ennen kauhan kauhaisua, mitä maan alla piilee. Näin vältytään työtapaturmilta, sähkönjakelun keskeytyksiltä ja muilta vahingoilta.

Kun yleisellä alueella kuten kadulla tai puistossa suoritetaan kaivutöitä, pitää hyvissä ajoin ennen töiden aloittamisesta tehdä kaivuilmoitus maanomistajalle. Omalla tontilla lupaa ei tarvita, mutta vahinkoja voi myös sattua omakotirakentajalle tai -remontoijalle.

Sähkönjakeluverkon maakaapeleiden asentaminen on sähkötyötä ja siihen vaaditaan sähköalan pätevyys tai työ on tehtävä kokonaan sähköalan ammattilaisen valvonnassa. Kaapelin asentaminen on sähkötöiden johtajan vastuun alaista työtä. Tästä seuraa, että maanrakennusurakoitsija saa asentaa kaapelin ainoastaan sähköurakoitsijan valvomana ja perehdyttämänä.

Kaapeleiden vääränlainen käsittely vaikuttaa kaapeleiden pitoaikaan. Kaapeleiden käsittelyssä pitää huomioida mm. sallitut asennuslämpötilat, taivutussäteet, vetorasitukset, asennusmenetelmät jne.

Jännitteisten sähkökaapeleiden esiin kaivaminen on ehdottomasti kiellettyä ilman Lappeenrannan Energiaverkko Oy:n (LEV) käytönjohtajan tapauskohtaista lupaa.

Tutustu toimintaohjeisiin rakentamisesta johtokatujen läheisyydessä. Ohjeessa määritellään ne periaatteet, joita noudatetaan Lappeenrannan Energiaverkot Oy (LEV) ja Lappeenrannan Lämpövoiman (LAVO) suurjännitteisen 110 kV jakeluverkon johtoalueille toimimiseen ja rakennusten tai muun infran sekä kasvuston sijoittamiseen.

Ota yhteyttä verkkoyhtiöön

Kaivutyötä suunniteltaessa kaivajan on oltava selvillä kaivualueella olevien johtojen sijainnista ja minkälaisista kaapeleista on kyse. LEV:n kaapeleiden viitteellinen sijainti selviää sijaintikartoista. Jokaista työmaata varten on tilattava uusi sijaintikartta, koska tiedot voivat muuttua nopeastikin.
Verkkoyhtiöön kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä ennen töiden aloitusta, yleensä kuitenkin viimeistään 5 työpäivää ennen kaivutyön aloittamista. Sijaintikarttaa tilattaessa tarvitset tarkan tiedon kaivamispaikasta ja aloitusajankohdan sekä tiedot kaivutyömaan vastuuhenkilöstä.
Keski- ja suurjännitekaapelin ollessa kyseessä on työmaalle pyydettävä aina verkkoyhtiön edustaja paikalla näyttämään kaapelin sijainti.

Johtokarttapalvelu on avoinna arkisin kello 8.00 - 15.00
HUOM! KORONATILANTEEN VUOKSI SULJETTU: Käyntiosoite: Simolantie 18 (palvelupiste asiakaspalvelun yhteydessä) 
Sähköposti: johtokartat [at] lreoy.fi
Puhelin: 020 177 6360 

Selvitä kaapeleiden sijainti kaivualueella

Jakeluhäiriöiden ja kaapelivahinkojen välttämiseksi LEV antaa kaivutöiden suorittajille kaapelien näyttöpalvelua. Kaapelinäyttö kannattaa pyytää paikalle aina, kun ei ole tarkkaa tietoa kaivualueen kaapeleista. Kaapelinäyttö on maksutonta, kun se kohdistuu meidän tai sopimuskumppaneiden verkkoihin.

Kaapelit sijaitsevat normaalisti 0,5 m - 1,0 m syvyydessä. Kadussa olevien rakenteiden, kallion, kaapeliristeilyjen tai myöhemmin suoritettujen katukorkeuksien muutosten takia saattavat syvyydet vaihdella paikallisesti huomattavastikin. Lisäksi kaapelinetsintälaitteen antama tarkkuus on parhaimmillaankin noin +/- 0,5 m. Kaapelin esille saamiseksi on kaivettava käsityökaluin 0,5m läheisyydessä molemmin puolin näytön osoittamaa kaapelin sijaintipaikkaa kunnes kaikki karttoihin merkityt kaapelit on saatu näkyviin. Vasta tämän jälkeen voidaan aloittaa koneellinen kaivu.

Mikäli kaapelia ei näyttölaitteen osoittamasta paikasta löydy, on kaivajan syytä pyytää uusi näyttö. Jännitteisen kaapelin esiin kaivaminen on kiellettyä, ilman käytönjohtajan tapauskohtaista lupaa. Kaapelista varoittavaa merkkinauhaa (noin 20 cm kaapelin yläpuolella) ei kaikissa kohteissa ole asennettu.

Kaivettaessa kaapelien läheisyydessä talvella, tulee maa sulattaa kaapelien ympäriltä esim. lämmitysmatoilla. Jos ulkoilman lämpötila laskee alle + 5 C, on kaapelien käsittelystä sovittava verkkoyhtiön kanssa.

Kaapelin näyttöpalvelu samoin kuin karttaotteen noutaminen ei poista kaivajan vastuuta kaapelivauriosta eikä siten korvausvelvollisuutta aiheuttamastaan välittömästä kaapelivauriosta.

Älä siirrä itse kaapelia

Kaapeleita ei saa omatoimisesti siirtää toiseen paikkaan. Jos kaapeleiden siirtäminen on välttämätöntä, siirron tekee Lappeenrannan Energiaverkot Oy. Kaapeleita voidaan siirtämisen lisäksi joutua suojaamanaan tai tukemaan. LEV tekee suojaamis- ja tukemistyöt tilauksesta tai antaa suojausohjeet kaivajalle tai urakoitsijalle, joka tekee työn sähköalan ammattilaisen valvonnassa. Siirtotyön voi tilata Lappeenrannan Energian asiakaspalvelun kautta puh. 020 690 505. Siirron aiheuttamista kustannuksista vastaa siirron aiheuttaja tai tilaaja.

Kaapelien käsittely ja siirto tehdään pääsääntöisesti jännitteettömänä. LEV määrittelee kaapelityyppien mukaan voidaanko kaapeleita käsitellä tai siirtää jännitteisenä. Lisäksi on huomioitava kaapelien käsittelylämpötilat ja taivutussäteet.

Kaapeleita ei saa roikottaa eikä jättää roikkumaan ja ne ovat näissä tapauksissa sekä tuettava, että suojattava mekaanisesti LEV:n ohjeiden mukaisesti. Kaapelijatkoksien käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kaapeleita käsiteltäessä tai siirrettäessä niiden sijaintia ja järjestystä ei saa muuttaa. LEV antaa ohjeet kaapelien mekaanisesta suojauksesta, kaivannon suojatäytöstä ja varoitusnauhan käytöstä.
 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.