Lappeenrannan Energia Oy:n tuloslaskelma 2021

Lappeenrannan Energia
|
LAPPEENRANNAN ENERGIA OY - TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
     
LIIKEVAIHTO 55 811 35 606
Liiketoiminnan muut tuotot 4 422 3 266
     
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana -50 117 -31 106
 Ulkopuoliset palvelut -743 -609
  -50 860 -31 715
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot -2 124 -2 116
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut -930 -944
Muut henkilösivukulut -52 -46
  -3 106 -3 106
     
Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelman mukaiset poistot -599 -281
     
Liiketoiminnan muut kulut -2 393 -2 165
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3 276 1 604
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 397 954
Rahoitustuotot ja -kulut    
Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrit. 4 929 4 947
Muut korko- ja rahoitustuotot 26 43
Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille -6 060 -6 056
Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta -407 -484
  -1 114 -595
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2 162 1 009
 Tilinpäätössiirrot    
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) -74 -291
Konserniavustus 550 3 930
 Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot -451 -742
     
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2 186 3 906

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.