Lappeenrannan Energia Oy:n tuloslaskelma

Lappeenrannan Energia
|
LAPPEENRANNAN ENERGIA OY - TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
     
LIIKEVAIHTO 35 606 45 781
Liiketoiminnan muut tuotot 3 266 3 197
     
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana -31 106 - 40 473
 Ulkopuoliset palvelut -609 - 817
  -31 715 - 41 290
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot -2 116 - 2 079
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut -944 - 934 
Muut henkilösivukulut -46 - 31
  -3 106 - 3 044
     
Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelman mukaiset poistot -281 - 240
     
Liiketoiminnan muut kulut -2 165 - 2 236
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 604 2 168
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 954 154
Rahoitustuotot ja -kulut    
Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrit. 4 947 5 020
Muut korko- ja rahoitustuotot 43 36
Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille -6 056 - 6 099
Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta -484 - 619
  -595 - 1 508
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 009 660
 Tilinpäätössiirrot    
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) -291 - 2 960
Konserniavustus 3 930 7 555
 Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot -742 - 1 615
     
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 906 6 597

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.