Lappeenrannan Energia Oy:n tuloslaskelma

Lappeenrannan Energia
|
LAPPEENRANNAN ENERGIA OY - TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
     
LIIKEVAIHTO 45 781 69 949
Liiketoiminnan muut tuotot 3 197 2 899
     
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana - 40 473 - 59 814
 Ulkopuoliset palvelut - 817 - 1 056
  - 41 290 - 60 870
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot - 2 079 - 1 802
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut - 934  - 956
Muut henkilösivukulut - 31 - 43
  - 3 044 - 2 801
     
Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelman mukaiset poistot - 240 - 460
     
Liiketoiminnan muut kulut - 2 236 - 2 271
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 168 6 446
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 154 0
Rahoitustuotot ja -kulut    
Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrit. 5 020 5 050
Muut korko- ja rahoitustuotot 36 36
Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille - 6 099 - 6 143
Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta - 619 - 731
  - 1 508 - 1 788
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 660 4 658
 Tilinpäätössiirrot    
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) - 2 960 81
Konserniavustus 7 555 5 314
 Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot - 1 615 - 2 043
     
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 6 597 8 010

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.