Konsernitase 2021

Lappeenrannan Energia
|
KONSERNI - TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2021 31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
Konserniliikearvo 7 174 8 199
Muut pitkävaikutteiset menot 2 054 2 094
  9 229 10 293
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 1 588 1 578
Rakennukset ja rakennelmat 18 031 16 388
Verkostot 195 685 185 829
Koneet ja kalusto 13 722 14 553
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 487 6 444
  234 513 224 792
Sijoitukset    
Muut osakkeet ja omaisuudet 49 646 50 458
Muut saamiset 436 433
  50 081 50 890
  293 823 285 976
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
 Vaihto-omaisuus    
Aineet ja tarvikkeet 2 107 2 717
Saamiset    
  Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset 100 100
  Lyhytaikaiset    
Myyntisaamiset 28 677 15 292
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 367 66
Laskennalliset verosaamiset 2 494 2 829
Muut saamiset 667 357
Siirtosaamiset 1 236 650
  33 440 19 195
     
Rahat ja pankkisaamiset 2 733 812
     
  38 380 22 825
     
Vastaavaa yhteensä 332 204 308 801
     
     
Vastattavaa    
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 10 000 10 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 838 10 838
  20 838 20 838
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 51 335 44 964
Tilikauden voitto (tappio) 10 115 9 856
  82 289 75 658
     
VIERAS PÄÄOMA    
 Pitkäaikainen    
Pääomalainat 20 100 20 100
Lainat rahoituslaitoksilta 26 085 20 781
Velat kaupungille 89 761 89 807
Muut velat 14 14
Liittymismaksut 52 066 50 935
Laskennalliset verovelat 15 545 14 045
  203 572 195 682
 Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 7 696 8 698
Ostovelat 21 077 14 237
Velat kaupungille 8 025 9 076
Muut velat 7 427 3 795
Siirtovelat 2 117 1 654
     
  249 915 233 142
     
Vastattavaa yhteensä 332 204 308 801

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.