Konsernin tuloslaskelma 2021

Lappeenrannan Energia
|

 

KONSERNI - Tuloslaskelma (1000 €)

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

LIIKEVAIHTO 114 743 91 978
Liiketoiminnan muut tuotot 1 144 1 159
     
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana -50 734  -30 923
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -610 -34
 Ulkopuoliset palvelut -13 022 -13 356
     
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot -6 037 -6 013
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut -1 587 -1 607
Muut henkilösivukulut -161 -128
  -7 785 -7 749
     
Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelman mukaiset poistot -15 603 -14 976
 Konserniliikearvon poisto -1 025 -1 025
  -16 628 -16 000
     
Liiketoiminnan muut kulut -4 451 -4 830
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) -1 687 -439
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 20 969 19 805
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 397 954
Muut korko- ja rahoitustuotot 28 45
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 13 231 12 567
     
Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot -1 261 -1 043
Laskennalliset verot -1 855 -1 668
  -3 116 -2 711
     
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 10 115 9 856

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.