Konsernin tuloslaskelma

Lappeenrannan Energia
|

 

KONSERNI - Tuloslaskelma (1000 €)

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

LIIKEVAIHTO 91 978 105 140
Liiketoiminnan muut tuotot 1 159 1 314
     
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana -30 923 - 39 178
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -34 - 36
 Ulkopuoliset palvelut -13 356 - 12 267
     
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot -6 013 - 5 925
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut -1 607 - 1 616 
Muut henkilösivukulut -128 - 106
  -7 749 - 7 647
     
Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelman mukaiset poistot -14 976 - 14 856
 Konserniliikearvon poisto -1 025 - 1 025
  -16 000 - 15 881
     
Liiketoiminnan muut kulut -4 830 - 7 936
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) -439 - 120
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 19 805 23 389
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 953 154
Muut korko- ja rahoitustuotot 45 40
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 12 567 15 167
     
Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot -1 043 - 1 913
Laskennalliset verot - 1668 - 1 338
  -2 711 - 3 252
     
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 9 856 11 915

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.