Konsernin tuloslaskelma

Lappeenrannan Energia
|

 

KONSERNI - Tuloslaskelma (1000 €)

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

LIIKEVAIHTO 105 140 129 238
Liiketoiminnan muut tuotot 1 314 989
     
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana - 39 178 - 55 581
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - 36 - 104
 Ulkopuoliset palvelut - 12 267 - 13 042
     
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot - 5 925 - 5 930
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut - 1 616  - 1 923
Muut henkilösivukulut - 106 - 158
  - 7647 - 8 014
     
Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelman mukaiset poistot - 14 856 - 15 172
 Konserniliikearvon poisto - 1 025 - 1 025
  - 15 881 - 16 197
     
Liiketoiminnan muut kulut - 7 936 - 8 910
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) - 120 - 247
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 23 389 28 131
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 154 0
Muut korko- ja rahoitustuotot 40 40
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 15 167 18 783
     
Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot - 1 913 - 2 052
Laskennalliset verot - 1 338 - 1 842
  - 3 252 - 3 893
     
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 11 915 14 890

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.