Kaasun siirron tuloslaskelma 2021

Lappeenrannan Energia
|
KAASUN SIIRRON TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
     
LIIKEVAIHTO 3 184 2 502
Liiketoiminnan muut tuotot    
  Sisäiset tuotot 0 0
  Muut liiketoiminnan muut tuotot 0 19
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana 3 1
 Ulkopuoliset palvelut    
Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut  2 073 1 243
Muut ulkopuoliset palvelut 396 319
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot 107 126
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut 17 22
Muut henkilösivukulut 3 3
Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelman mukaiset poistot    
Sumu poistot maakaasuverkon hyödykkeistä 170 231
Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä  6 6
     
Liiketoiminnan muut kulut    
  Vuokrakulut 0 0
  Sisäiset kulut 12 11
  Muut liiketoiminnan muut kulut 48 46
Kulut yhteensä -2 835 -2 008
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 349 512
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
 Muut korko- ja rahoitustuotot    
Kunnalta 0 0
Muilta 0 0
 Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille    
Saman konsernin yrityksille -107 -107
Kunnalle 0 0
Muille -3 -2
    -107
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 239 406
 Tilinpäätössiirrot    
  Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)    
Poistoeron muutos kaasuverkon hyödykkeistä -61 -29
Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä 0 1
Annettu konserniavustus 0 -532
      
Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot -113 -30
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 186 -128

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.