Kaasun siirron tuloslaskelma

Lappeenrannan Energia
|
KAASUN SIIRRON TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
     
LIIKEVAIHTO 2 502 3 658
Liiketoiminnan muut tuotot    
  Sisäiset tuotot 0 0
  Muut liiketoiminnan muut tuotot 19 1
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana 1 0
 Ulkopuoliset palvelut    
Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut  1 243 2 695
Muut ulkopuoliset palvelut 319 100
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot 126 112
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut 22 19
Muut henkilösivukulut 3 2
Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelman mukaiset poistot    
Sumu poistot maakaasuverkon hyödykkeistä 231 235
Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä  6 6
     
Liiketoiminnan muut kulut    
  Vuokrakulut 0 0
  Sisäiset kulut 11 15
  Muut liiketoiminnan muut kulut 46 25
Kulut yhteensä -2 008 - 3 211
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 512 449
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
 Muut korko- ja rahoitustuotot    
Kunnalta 0 0
Muilta 0 0
 Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille    
Saman konsernin yrityksille -107 - 96
Kunnalle 0 0
Muille -2
  -107 - 96
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 406 353
 Tilinpäätössiirrot    
  Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)    
Poistoeron muutos kaasuverkon hyödykkeistä -29 - 86
Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä 1 4
Annettu konserniavustus -532 - 160
      
Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot -30 - 30
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -128 246

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.