Kaasun siirron tuloslaskelma

Lappeenrannan Energia
|
KAASUN SIIRRON TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
     
LIIKEVAIHTO 3 658 3 720
Liiketoiminnan muut tuotot    
  Sisäiset tuotot 0 0
  Muut liiketoiminnan muut tuotot 1 0
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana 0 2
 Ulkopuoliset palvelut    
Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut  2 695 2 734
Muut ulkopuoliset palvelut 100 159
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot 112 88
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut 19 22
Muut henkilösivukulut 2 2
Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelman mukaiset poistot    
Sumu poistot maakaasuverkon hyödykkeistä 235 237
Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä  6 6
     
Liiketoiminnan muut kulut    
  Vuokrakulut 0 0
  Sisäiset kulut 15 13
  Muut liiketoiminnan muut kulut 25 23
Kulut yhteensä - 3 211 - 3 286
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 449 434
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
 Muut korko- ja rahoitustuotot    
Kunnalta 0 0
Muilta 0 0
 Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille    
Saman konsernin yrityksille - 96 -96
Kunnalle 0 0
Muille 0
  - 96 - 96
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 353 339
 Tilinpäätössiirrot    
  Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)    
Poistoeron muutos kaasuverkon hyödykkeistä - 86 - 77
Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä 4 4
Annettu konserniavustus - 160 - 120
      
Tuloverot    
Tilikauden ja aikasempien tilikausien verot - 30 0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 246 291

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.