Kaasun siirron tase 2021

Lappeenrannan Energia
|
KAASUN SIIRRON TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2021 31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineelliset hyödykkeet    
 Kaasuverkon aineelliset hyödykkeet 1 136 1 268
Muut aineelliset hyödykkeet 355 361
Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 0 24
  1 491 1 654
SIJOITUKSET    
Muut saamiset 7 7
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Lyhytaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 046 2 975
Saamiset kunnalta 0 0
Saamiset muilta 98 264
    3 144 3 239
Rahat ja pankkisaamiset 290 250
Vastaavaa yhteensä 4 932 5 150
     
     
Vastattavaa 31.12.2021 31.12.2010
OMA PÄÄOMA    
 Osakepääoma 40 40
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 33 33
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 125 1 253
 Tilikauden voitto (tappio) 186 -127
  1 385 1 198
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
  Poistoero kaasuverkon hyödykkeistä 217 278
  Poistoero muista pys.vastaavien hyödykkeistä 46 45
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
  Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    
Velat saman konsernin yrityksille 1 613 1 556
  Pitkäaikainen koroton vieras pääoma    
Liittymismaksut 1 113 1 119
     
Lyhytaikainen  vieras pääoma    
  Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    
Velat saman konsernin yrityksille 80 545
Velat muille 479 408
  559 953
Vastattavaa yhteensä 4 932 5 150

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.