Kaasun siirron tase

Lappeenrannan Energia
|
KAASUN SIIRRON TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2020 31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineelliset hyödykkeet    
 Kaasuverkon aineelliset hyödykkeet 1 268 1 489
Muut aineelliset hyödykkeet 361 232
Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 24 6
  1 654 1 727
SIJOITUKSET    
Muut saamiset 7 7
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Lyhytaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 975 2 395
Saamiset kunnalta 0 0
Saamiset muilta 264 671
    3 239 3 066
Rahat ja pankkisaamiset 250  
Vastaavaa yhteensä 5 150 4 800
     
     
Vastattavaa 31.12.2010 31.12.2019
OMA PÄÄOMA    
 Osakepääoma 40 40
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 33 33
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 253 1 007
 Tilikauden voitto (tappio) -127 246
  1 198  1 326
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
  Poistoero kaasuverkon hyödykkeistä 278 307
  Poistoero muista pys.vastaavien hyödykkeistä 45 44
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
  Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    
Velat saman konsernin yrityksille 1 556 1 452
  Pitkäaikainen koroton vieras pääoma    
Liittymismaksut 1 119 1 116
     
Lyhytaikainen  vieras pääoma    
  Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    
Velat saman konsernin yrityksille 545 466
Velat muille 408 89
  953 554
Vastattavaa yhteensä 5 150 4 800

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.