Kaasun siirron tase

Lappeenrannan Energia
|
KAASUN SIIRRON TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2019 31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineelliset hyödykkeet    
 Kaasuverkon aineelliset hyödykkeet 1 489 1 716
Muut aineelliset hyödykkeet 232 238
Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 6 0
  1 727 1 954
SIJOITUKSET     
Muut saamiset 7 7
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Lyhytaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 395 6 397
Saamiset kunnalta 0 0
Saamiset muilta 671 607
    3 066 7 004
Vastaavaa yhteensä 4 800 8 966
     
     
Vastattavaa 31.12.2019 31.12.2018
OMA PÄÄOMA    
 Osakepääoma 40 40
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 33 33
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 007 716
 Tilikauden voitto (tappio) 246 291
   1 326  1 080
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
  Poistoero kaasuverkon hyödykkeistä 307 394
  Poistoero muista pys.vastaavien hyödykkeistä 44 40
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
  Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    
Velat saman konsernin yrityksille 1 452 1 452
  Pitkäaikainen koroton vieras pääoma    
Liittymismaksut 1 116 33 650
  83 981 1 119
Lyhytaikainen  vieras pääoma    
  Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    
Velat saman konsernin yrityksille 466 4 815
Velat muille 89 66
  554 4 880
Vastattavaa yhteensä 4 800 8 966

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.