Kaasun myynnin tuloslaskelma 2021

Lappeenrannan Energia
|
KAASUN MYYNNIN TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
     
LIIKEVAIHTO 2 296 1 383
Liiketoiminnan muut tuotot    
Sisäiset tuotot 347 250
Muut liiketoiminnan muut tuotot 45 43
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana 1 503 1 201
 Ulkopuoliset palvelut 36 35
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot 187 188
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut 83 85
Muut henkilösivukulut 5 4
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunnitelman mukaiset poistot    
Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä  22 19
     
Liiketoiminnan muut kulut    
Vuokrakulut 0 0
Sisäiset kulut 20 24
Muut liiketoiminnan muut kulut 151 138
Kulut yhteensä -2 007 -1 694
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 681 -18
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
Korko- ja rahoitustuotot 480 531
Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille -425 -423
Muut korko- ja rahoituskulut -27 -33
  28 75
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 709 57
 Tilinpäätössiirrot    
Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä -2 -1
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 707 56
      
Tuloverot    
Tilikauden ja ed. tilikausien verot -139 -21
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 568 34

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.