Kaasun myynnin tuloslaskelma

Lappeenrannan Energia
|
KAASUN MYYNNIN TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
     
LIIKEVAIHTO 1 383 3 285
Liiketoiminnan muut tuotot    
Sisäiset tuotot 250 231
Muut liiketoiminnan muut tuotot 43 38
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana 1 201 2 905
 Ulkopuoliset palvelut 35 63
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot 188 175
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut 85 59
Muut henkilösivukulut 4 3
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunnitelman mukaiset poistot    
Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä  19 17
     
Liiketoiminnan muut kulut    
Vuokrakulut 0 0
Sisäiset kulut 24 23
Muut liiketoiminnan muut kulut 138 138
Kulut yhteensä -1 694 - 3 393
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -17 851 172
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
Korko- ja rahoitustuotot 531 419
Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille -423 -380
Muut korko- ja rahoituskulut -33 - 43
  75 - 4 324
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 57 168
 Tilinpäätössiirrot    
Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä -1 0
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 56 168
      
Tuloverot    
Tilikauden ja ed. tilikausien verot -21 - 169
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 34 - 1

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.