Kaasun myynnin tuloslaskelma

Lappeenrannan Energia
|
KAASUN MYYNNIN TULOSLASKELMA (1000 €) 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
     
LIIKEVAIHTO 3 285 3 618
Liiketoiminnan muut tuotot    
Sisäiset tuotot 231 108
Muut liiketoiminnan muut tuotot 38 24
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana 2 905 2 300
 Ulkopuoliset palvelut 63 16
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot 175 92
 Henkilöstösivukulut    
Eläkekulut 59 51
Muut henkilösivukulut 3 2
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunnitelman mukaiset poistot    
Sumu poistot muista pysyvien vast. hyödykkeistä  17 24
     
Liiketoiminnan muut kulut    
Vuokrakulut 0 0
Sisäiset kulut 23 14
Muut liiketoiminnan muut kulut 138 73
Kulut yhteensä - 3 393 - 3 272
     
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 172 478
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
Korko- ja rahoitustuotot 419 256
Korkokulut ja muut rahoituskulut kaupungille -380 - 245
Muut korko- ja rahoituskulut - 43 - 35
  - 4 324 -23
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 168 454
 Tilinpäätössiirrot    
Poistoeron muutos muista pys. vast. hyödykkeistä 0 4
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 168 454
      
Tuloverot    
Tilikauden ja ed. tilikausien verot - 169 - 162
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) - 1 296

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.