Kaasun myynnin tase 2021

Lappeenrannan Energia
|
KAASUN MYYNNIN TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2021 31.12.2020
 PYSYVÄT VASTAAVAT    
  Aineettomat hyödykkeet    
Muut aineettomat hyödykkeet 103 71
  103 71
 Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 31 31
Rakennukset ja rakennelmat 140 147
Koneet ja kalusto 2 2
Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 1 26
  175 205
Sijoitukset    
Osakkeet ja omaisuudet 1 990 1 990
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Pitkäaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 571 616
  Lyhytaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 346 177
Saamiset kunnalta 1 157 1 732
Saamiset muilta 1 153 179
Rahat ja pankkisaamiset 17 15
Vastaavaa yhteensä 6 512 4 986
     
Vastattavaa 31.12.2021 31.12.2020
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 600 600
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 867 867
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 897 1 863
Tilikauden voitto (tappio) 568 34
  3 932 3 364
     
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero  33 31
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
  Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    
Velka rahoituslaitoksille 1 995 1 093
Velka kaupungille 9 9
Lyhytaikainen  vieras pääoma    
  Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma    
Rahalaitoslainat 232 207
  Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    
Velat saman konsernin yrityksille 23 111
Velat muille 287 172
  543 489
Vastattavaa yhteensä 6 512 4 986

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.