Kaasun myynnin tase

Lappeenrannan Energia
|
KAASUN MYYNNIN TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2020 31.12.2019
 PYSYVÄT VASTAAVAT    
  Aineettomat hyödykkeet    
Muut aineettomat hyödykkeet 71 65
  71 65
 Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 31 31
Rakennukset ja rakennelmat 147 153
Koneet ja kalusto 2 3
Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 26 76
  205 263
Sijoitukset    
Osakkeet ja omaisuudet 1990 1 990
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Pitkäaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 616 804
  Lyhytaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 177 232
Saamiset kunnalta 1 732 1 791
Saamiset muilta 179 338
Rahat ja pankkisaamiset 15 0
Vastaavaa yhteensä 4 986 5 485 
     
Vastattavaa 31.12.2020 31.12.2019
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 600 600
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 867 867
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 863 1 864
Tilikauden voitto (tappio) 34 - 1
  3 364 - 3 330
     
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero  31 29
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
  Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    
Velka rahoituslaitoksille 1 093 1 336
Velka kaupungille 9 9
Lyhytaikainen  vieras pääoma    
  Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma    
Rahalaitoslainat 207 307
  Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    
Velat saman konsernin yrityksille 111 268
Velat muille 172 206
  489 781
Vastattavaa yhteensä 4 986 5 485

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.