Kaasun myynnin tase

Lappeenrannan Energia
|
KAASUN MYYNNIN TASE (1000 €)    
     
Vastaavaa 31.12.2019 31.12.2018
 PYSYVÄT VASTAAVAT    
  Aineettomat hyödykkeet    
Muut aineettomat hyödykkeet 65 65
  65 65
 Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 93 453 94 071
Rakennukset ja rakennelmat 3 044 3 162
Koneet ja kalusto 3 291 1 078
Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat 99 789 98 313
      
Sijoitukset    
Osakkeet ja omaisuudet 1 990 1 990
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
  Pitkäaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 804 1 018
  Lyhytaikaiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 232 197
Saamiset kunnalta 1 791 8 214
Saamiset muilta 338 632
Rahat ja pankkisaamiset 0 0
Vastaavaa yhteensä 5 485  12 334
     
Vastattavaa 31.12.2019 31.12.2018
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 600 600
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 867 867
     
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 864 - 1 568
Tilikauden voitto (tappio) - 1 296
  - 3 330 - 3 331
     
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero  29 30
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
  Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    
Velka rahoituslaitoksille 1 336 1 678
Velka kaupungille 9 9
Lyhytaikainen  vieras pääoma    
  Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma    
Rahalaitoslainat 307 342
  Lyhytaikainen koroton vieras pääoma    
Velat saman konsernin yrityksille 268 6 758
Velat muille 206 185
  781 7 286
Vastattavaa yhteensä 5 485 12 334

 

Palaa tulostietojen pääsivulle

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.