Toikansuolla pilotoidaan yhteistyössä yliopiston kanssa

Pilotointivaiheessa vertaillaan jätevedenpuhdistuksen jälki­käsittelyn prosessivaihtoehtoina rumpu- ja ultra­suodatusta.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
lappeenrannan-energia-toikansuo-yliopisto-yhteistyo
Pilotoinnissa vertaillaan kahta eri jäteveden jälkikäsittelyn prosessiratkaisua. Tavoitteena on varmistaa poikkeuksellisen tiukkoihin puhdistusvaatimuksiin vastaava lopputulos. Pilotoinnin perusteella valittava prosessitekniikka otetaan käyttöön Hyväristönmäen uudella jätevedenpuhdistamolla.

Toikansuon puhdistamoalueelle on rakennettu laitosmitta­kaavaan soveltuva koelaitteisto kahteen merikonttiin. Diplomi­työn aiheesta suorittava Ville Ruokolainen Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta on työskennellyt projektin parissa helmikuusta lähtien.

Jälkikäsittelyn prosessitekniikat vertailussa

Pilotointivaiheessa vertaillaan jätevedenpuhdistuksen jälki­käsittelyn prosessivaihtoehtoina tekstiilipäällysteistä rumpu­suodatusta ja kalvoihin perustuvaa ultrasuodatusta.

Molemmille pilot-laitteistoille johdetaan Toikansuon prosessin läpikäynyttä jätevettä. Tarkoituksena on tarkkailla erityisesti fosforin, mutta myös muiden parametrien, kuten kiinto­aineen poistumista. Molempia pilot­-laitteistoja on ajettu myös kemikaloinnin kanssa, minkä tavoitteena on tehostaa fosforin saostumista ja siten edesauttaa suodatuksen tuloksia.

Ville hoitaa pävittäisen laitteistojen käyttöseurannan ja ­raportoinnin sekä analysoi näytteitä Toikansuon käyttölaboratoriossa. Samalla saadaan arvokasta tietoa laitteistojen toimintavarmuudesta. Lopulliseen laitteistovalintaan vaikut­tavat puhdistustulosten lisäksi myös käyttövarmuus, kustan­nukset ja tarvittavat huoltotoimenpiteet.

Hyödyllistä tietoa toimialalle

Diplomityön ohjaaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Mika Mänttäri korostaa, että Toikansuo on tutki­mukselle erinomainen ympäristö: ”Jätevesi tuodaan pilotointi­laitteistoon oikeasta prosessista, jossa veden laatu vaihtelee luonnollisesti. Pystymme varmistamaan puhdistustuloksen tasalaatuisuuden aidoissa olosuhteissa.”

Suomessa ainutlaatuiseksi Toikansuon pilotin tekee tiukat puhdistusvaatimukset. Puhdistetun veden fosforipitoisuus saa olla maksimissaan 0,1 milligrammaa litrassa. Noin puoli vuotta kestävä pilotointijakso antaa prosessista luotettavia tuloksia, joita voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.