Puhdistamo hakee vielä paikkaansa

Nämä asiat tiedetään jätevedenpuhdistamon uudelleensijoituksesta.
Lappeenrannan Energia
|
Jätevedenpuhdistamon sijoituspaikka herättää keskustelua
Uuden jätevedenpuhdistamon sijoituspaikka ja varsinkin puhdistettujen jätevesien purkupaikka on herättänyt runsaasti keskustelua viime aikoina.

Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen kertoo, mitä oikeuden päätös todella tarkoittaa ja miten tästä jatketaan eteenpäin. Kaupunginvaltuuston vuonna 2014 tekemä päätös Rakkolanjokeen johdettavista, puhdistetuista jätevesistä kumottiin Vaasan hallinto-oikeudessa.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

- Lappeenrannan Lämpövoima laatii valituskirjelmän korkeimmalle hallinto-oikeudelle 27.6.2019 mennessä ja hakee sen avulla valituslupaa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä odotetaan noin 1 – 1,5 vuoden kuluttua, Reijo Kolehmainen vastaa. 

Samalla Lappeenrannan Lämpövoima käynnistää uudelleen myös muiden vaihtoehtojen tarkastelun vuonna 2014 valmistuneen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) pohjalta. Kolehmainen toteaa:

- Uuden jätevedenpuhdistamon hanke on käynyt läpi vuosia kestävän monivaiheisen arviointi- ja lupaprosessin, jossa käytiin vuonna 2014 läpi kattavasti kaikki purkuvesistöt. Mikäli Rakkolanjoki ei voi toimia purkuvesistönä, käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi jää Saimaa Joutsenon edustalla.

YVA:ssa tarkasteltiin kuutta vaihtoehtoista puhdistamon sijaintipaikkaa ja neljää vaihtoehtoista purkupaikkaa, mikä on hyvin poikkeuksellista – yleensä YVA:ssa vaihtoehtoja on vain yksi tai kaksi.

Mitä tapahtuu jos valitusoikeus myönnetään?  

- Mikäli valitus hyväksytään, puhdistettujen jätevesien purkupaikaksi vahvistuu esityksen mukaisesti Rakkolanjoki ja puhdistamon suunnittelu Hyväristönmäkeen etenee todennäköisesti kaavoituksella ja teknisellä toteutussuunnittelulla, Kolehmainen tähdentää. Jos taas hallinto-oikeuden päätös jää voimaan, puhdistettujen jätevesien purkupaikaksi varmistuu hyvin suurella todennäköisyydellä Saimaa ja uuden puhdistamon paikaksi joko Toikansuo tai Kukkuroinmäki.

Miksi uusi jätevedenpuhdistamo pitää ylipäätään rakentaa? 

Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen lähitulevaisuudessa on käytännössä katsoen välttämätöntä, koska nykyinen puhdistamo Toikansuolla on valmistunut jo 1970-luvulla ja alkaa olla elinkaarensa päässä. Lisäksi nykytekniikalla tullaan pääsemään reilusti aiempaa parempaan puhdistustulokseen, joka parantaa ympäristön tilaa kaikissa tapauksissa. 

- Koska uutta puhdistamoa joudutaan odottamaan vielä useita vuosia, Toikansuolle on tehty, ja tehdään koko ajan, kunnossapitoa ja pieniä investointeja, jotta se voisi toimia nykyisten lupaehtojen puitteissa vielä 10 vuoden ajan, Kolehmainen kertoo. 

Uuden jätevedenpuhdistamon jäteveden puhdistusvaatimukset ovat purkuvesistön herkkyyden vuoksi Suomen tiukimmat ja Euroopankin mittakaavassa harvinaisen korkeat. Puhdistetun veden fosforipitoisuus saa olla maksimissaan 0,1 milligrammaa litrassa. 

Vaadittu puhdistustulos saavutetaan suunnittelemalla toimintavarma prosessikokonaisuus yhdistämällä eri prosessitekniikoita. Lisäksi laitossuunnittelussa panostetaan erityisesti riskinhallintaan ja tuleva kokonaisuus tuleekin olemaan Suomessa ainut laatuaan.

- Käytännössä se tarkoittaa sitä, että fosforipitoisuus pienenee alle viidesosaan nykyisestä tasosta ja Rakkolanjoen sekä Haapajärven tila tulisi paranemaan oleellisesti nykytilaan verrattuna, Kolehmainen huomauttaa. 

Onko teknillinen yliopisto ollut mukana hankkeessa?

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto on ollut jatkuvasti mukana, kun erilaisia teknisiä vaihtoehtoja on punnittu.

- Esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia tehtäessä järjestimme yhdessä yliopiston kanssa avoimen keskustelutilaisuuden uusimpien tekniikoiden kehittäjille ja toimijoille. Viimeisimpänä yhteistyöprojektina olemme suunnitelleet heidän kanssaan uuden puhdistamon yhteyteen mahdollisesti tulevan koetilan toteutustapaa, Kolehmainen painottaa.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.