Prosessin valintaa ja siirtolinjasuunnittelua

Puhdistamon suunnittelussa pohditaan parhaillaan peruskysymyksiä, joista tärkein on jäteveden käsittelyprosessin valinta.
Lappeenrannan Energia
|
Blogikirjoitus Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamosta.
Prosessi koostuu mekaanisista, kemiallisista ja biologisista käsittely-yksiköistä.

Aluksi jätevedestä siivotaan välppäämällä isommat roskat kuten esim. rätit, vanupuikot ja pullonkorkit – mitkään näistä eivät muuten kuulu alun perinkään viemäriin vaan roskikseen! Hiekanerotus ja esiselkeytys poistavat kiintoainetta, happea kuluttavaa ainesta ja fosforia. Tätä alkuvaiheen puhdistusta tehostetaan lisäämällä prosessiin rautapohjaista saostuskemikaalia.

Puhdistamon sydän on biologinen käsittely, jossa poistetaan typpi, pääosa happea kuluttavasta aineksesta ja osa fosforista. Prosessialtaissa kasvatetaan hallitusti mikrobimassaa, joka käyttää ravintonaan ja energianlähteenään jäteveden epäpuhtauksia. Käsittelyn jälkeen mikrobimassa erotetaan jätevedestä ja puhdistettu vesi jatkaa jälkikäsittelyyn. Tämä vaihe voidaan tehdä monella eri tavalla.

Vertailemme seuraavia prosessitekniikoita:

  • perinteinen aktiivilieteprosessi (käytössä esim. nykyisellä Toikansuon puhdistamolla; maailman yleisin puhdistustekniikka
  • kantoaineprosessi eli MBBR
  • edellisten yhdistelmä eli HYBAS
  • kalvobioreaktori eli MBR
  • granulamainen aktiiviliete panosreaktorissa (NEREDA)

Jälkikäsittely poistaa loput fosforista ja varmistaa puhdistustuloksen. Tämä vaihe on ehkä kriittisin Lappeenrannan puhdistamon yksiköistä, koska juuri fosforinpoiston vaatimus on erityisen tiukka.

Vertailu käydään seuraavien prosessiratkaisujen välillä:

  • tehostettu saostus ja selkeytys + kiekkosuodatus
  • kiekkosuodatus suodatinkankaan läpi
  • tertiäärinen ultrasuodatus

Prosessivaihtoehtoja vertaillaan mm. toimintavarmuuden, referenssien ja kustannusten perusteella. Valinta pyritään tekemään kesäkuun loppuun mennessä.

Siirtolinjan suunnittelu etenee

Jäteveden pumppaamon ja siirtolinjan suunnittelu etenee hyvin. Eri linjausvaihtoehtoja on käyty läpi ja esitys putkien paikaksi alkaa valmistua. Lisäksi on selvitetty minkälaiset pumput olisivat tässä tapauksessa sopivimmat, jotta pumppaus olisi mahdollisimman toimintavarmaa ja energiatehokasta.

Siirtolinja koostuu kahdesta saman kokoisesta vierekkäin kulkevasta putkesta. Näin varmistetaan jäteveden siirto silloinkin, kun toinen putki olisi jostain syystä pois käytöstä.

Uusi pumppaamo tulee Toikansuon nykyiselle puhdistamolle.  Tarkkaa paikkaa varten pitää vielä tehdä lisää mittauksia ja tutkimuksia, koska maaperä- ja pohjavesiolosuhteet ovat haastavat. Lisäksi selvitetään miten nykyisiä altaita voidaan hyödyntää virtaaman tasauksessa.

Blogin kirjoittivat:
Suunnittelupäällikkö Kristian Sahlstedt (prosesseista) ja osastopäällikkö Jussi Ristimäki (siirtolinjasta)
Pöyry Finland Oy

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.