Haimme valituslupaa

Vaasan hallinto-oikeuden ympäristöluvan hylkäämispäätöksestä
Lappeenrannan Lämpövoima
|
Tutustu valituskirjelmän aineistoon.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan päätöksellään 28.5.2019. Lappeenrannan kaupungin omistajaohjauksella Lappeenrannan Lämpövoima lähetti kuukauden valitusajan puitteissa valitushakemuksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tutustu meiltä lähteneeseen valituskirjelmään liitteineen ja hakemukseemme Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen kumoamisesta:

Lappeenrannan Lämpövoiman valituskirjelmän teksti kokonaisuudessaan.
- Liite 1 - linkki Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen kaupungin verkkopalvelussa
- Liite 2 - Vesi Eko Oyn muistio 19.6.2006, Lappeenrannan Haapajärveen kuormitusmuutosten simulointi
- Liite 3 - Vesi Eko Oyn raportti 25.6.2019, Rakkolanjoen ja Haapajärven veden laadun kehitys 2000-2018
- Liite 4 - linkki Maakuntahallituksen päätös 29.4.2019 § 63
- Liite 5 - Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläisen osa-alueen vaiheen 2 aluerajaus
- Liite 6 - Asemakaavaehdotuskartta merkintoineen ja määräyksineen

Seuraa HYVÄ-blogiamme

Kerromme uuden jätevedenpuhdistamon hankkeestamme sen HYVÄ-blogisivustolla. HYVÄ-blogeja kirjoittavat asiantuntijat hankkeen takana ja sen ympärillä kuten esimerkiksi Lappeenrannan Energian henkilöstö, suunnittelijat, asukkaat, luottamushenkilöt, kaupungin ja yliopiston asiantuntijat. Blogikirjoitusten tavoitteena on esitellä hanketta mahdollisimman monipuolisesti, ajantasaisesti ja monesta eri näkökulmasta.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.