Veden liittymismaksuhinnasto

1.12.2022 alkaen.
Lappeenrannan Energiaverkot
|

Liittymismaksut

Laskentakaava
L = k* A* p* y* z

L = liittymismaksu (€)
k = kiinteistötyypin mukainen kerroin
A = tontin rakennusoikeus (k-m²)
p = palvelukerroin
y = liittymismaksun yksikköhinta (€ / k-m²)
z = aluekerroin (normaalisti z = 1)

Kiinteistötyypin mukainen kerroin k

Kiinteistötyyppi   Kerroin k
Omakotitalo- tai paritalo   5
Rivitalo   5
Asuinliiketalo tai asuinkerrostalo   4
Teollisuusrakennus I (63 mm ≤ vj ≤  110 mm)   4
Teollisuusrakennus II (vj 40 mm)   2
Liikerakennukset   2
Loma- ja vapaa-ajan rakennukset (RM;RA)   8
Julkiset rakennukset   2
Maatalousrakennukset   4

Muille kuin edellisessä taulukossa mainituille liittyjille määritellään kerroin k vesi- ja / tai jätevesikulutuksen mukaan vertaamalla sitä taulukossa mainittuihin rakennuksiin.

Palvelukerroin p

Vesijohto   0,5
Jätevesiviemäri   0,5
Yhteensä   1,0

Palvelukerroin p muodostuu kuluttajan käyttämien palvelujen mukaan.

Liittymismaksun yksikköhinta y

Liittymismaksulla katetaan osa laitoksen investointikustannuksista. Maksu pyritään kohdentamaan oikealle alueelle käyttämällä tarvittaessa aluekerrointa. Liittymismaksulla liittyjä varaa itselleen tarvitsemansa kapasiteetin laitoksen verkostoista ja käsittelylaitoksista. Liittymismaksuja peritään sen mukaan, mitä palveluja liittyjä käyttää.

Liittymismaksun yksikköhinta 1.12.2022 alkaen on 2,134 € / k-m2 (veroton hinta).

Aluekerroin z

Liittymismaksu voi olla erisuuruinen eri alueilla, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen ja aiheuttamisperiaatteen vuoksi. Suuremmat yksikkökustannukset voivat johtua esimerkiksi siitä, että alueella on vähemmän liittyjiä, alueelle joudutaan rakentamaan pidempi verkosto tai oma vedenottamo tai puhdistamo, jolloin verkoston rakentamiskustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin muualla. Kerroin määritellään kaavoituksen yhteydessä.

Normaali kerroin   1
Korotettu kerroin   > 1

 

Siirto- ja palautuskelpoisuus

Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen maksu. Tämä tarkoittaa sitä, että siitä ei peritä arvonlisäveroa. Liittymismaksulla saadut etuudet siirtyvät kiinteistön luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle. Kiinteistön käyttötarkoituksen lakattua liittymismaksu palautetaan omistajalle.

Liittymismaksun erikoistapaukset

 • Liittymismaksu peritään liittyjältä liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen yhdessä erässä.
 • Liittymismaksu sisältää yhden liittymän palvelua (vesi, jätevesi) kohti. Mikäli kiinteistölle tehdään useampi kuin yksi liittymä verkostoihin, peritään lisäliittymistä hinnaston mukaiset rakentamismaksut.
 • Asemakaavoittamattomilla alueilla liittymismaksun yksikköhinta on sama kuin toiminta-alueella, mutta laskentaperusteena käytetään rakennuksien yhteenlaskettua kerrosalaa.
 • Liittymismaksuilla rakennetaan liittymisjohtoa 5 metriä runkoverkosta, muut liittymisjohdon rakentamiskustannukset veloitetaan toteutuneiden kustannuksien mukaan.
 • Paineviemärin liittymismaksu määräytyy samoilla perusteilla kuin viettoviemärin liittymismaksu.
 • Tilapäisestä liittymisestä ei peritä liittymismaksua (esim. työmaaparakit), vaan liittymän rakentamisesta ja purkamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.
 • Asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittyessä maksun perusteena käytetään asemakaavan mukaista rakennusoikeutta.
 • Rakennusten tai rakennelmien, joiden kerrosalaa ei voida määritellä (kioskit, kylmät huolto- asemat, jätekatokset, tms.), liittymismaksun määräytymisperusteena käytetään 50 k-m2.
 • Rakennusten tai rakennelmien, joiden liittymismaksu on liian korkea tai alhainen (teollisuus- rakennus, tonttijohto > 110 mm), liittymismaksu määrätään erillisen sopimuksen mukaan.
 • Asemakaavan mukaisten rakennusoikeuksien muuttuessa, vanhat liittymismaksut huomioidaan uuden liittyjän hyödyksi rakennusoikeuden erotuksena.
 • Lisäliittymistä veloitetaan rakentamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.