Maakaasun myyntihinnan määräytymisperusteet

1.1.2020 alkaen.
Lappeenrannan Energia
|

Maakaasun myyntihinta

Maakaasun arvonlisäveroton myyntihinta H saadaan, kun lasketaan yhteen Asiakaskohtainen lisä A ja Energianmaksun yksikköhinta EM.

H = A + EM

Maakaasun myyntihinnan asiakaskohtainen lisä A

Maakaasun myyntihinnan asiakaskohtainen lisä on jaettu neljään hintaluokkaan. Kunkin asiakkaan hintaluokka määräytyy toimituskohdekohtaisesti vuotuisen maakaasunkäytön Q perusteella.

Maakaasun myyntihinnan asiakaskohtainen lisä määräytyy seuraavasti:

Hintaluokka   Käyttömäärä Q [GWh/a]   Asiakaskohtainen lisä A [EUR/MWh]
Luokka 1   alle 0,5   7,44
Luokka 2   0,5 – 5,0   6,31
Luokka 3   5,0 – 10,0   5,19
Luokka 4   > 10,0   3,83

 

Maakaasun myyntihinnan energiamaksun yksikköhinta EM

Energiamaksun yksikköhinta EM perustuu maakaasun maahantuojan Gasum Oy:n hinnoitteluun ja sitä tarkistetaan kuukausittain oheisen kaavan mukaisesti:

Laskukaava - Lappeenrannan Energia

EM = energiamaksun yksikköhinta, jota käytetään laskutuksessa
EM0 = energiamaksun yksikköhinnan perusarvo
Brent (6 kk) = indeksin Brent-raakaöljyn laskutuskauden sovellusarvo
Brent0 = indeksin Brent-raakaöljyn perusarvo
APl2 (6kk) = indeksin APl2-hiilen laskutuskauden sovellusarvo
APl20 = indeksin APl2-hiilen perusarvo
D35 (6 kk) = kotimarkkinoiden perushintaindeksin alaindeksin D35 laskutuskauden sovellusarvo D350 = kotimarkkinoiden perushintaindeksin alaindeksin D35 perusarvo

Energiamaksun yksikköhinnan perusarvo EM0 on 24,06 EUR/MWh

lndeksi Brent-raakaoljy (painoarvo 40 %)

  • Brent-raakaöljyn hintana käytetään Platts:n julkaisemaa kuukausikeskiarvohintaa yksikössa USD/bbl noteeraukselle Dated Brent.
  • lndeksin Brent osalta tarkistus suoritetaan kuukausittain. lndeksin Brent (6kk) arvona käytetään laskutuskuukautta edeltävän kuuden (6) kuukauden aritmeettista keskiarvoa. Esimerkiksi helmikuun 2016 arvona käytetään elokuun 2015 - tammikuun 2016 aritmeettista keskiarvoa.
  • lndeksin Brent0 perusarvo on 89,08 USD/bbl (laskentajakso 07/2014 - 12/2014)

lndeksi AP12-hiili (painoarvo 30%)

  • APl2-hiilen hintana käytetään hiilen hintaindeksin Northwest Europe (cif ARA) APl2 kuukausikeskiarvoa yksikössa USD/tonni
  • lndeksin APl2 osalta tarkistus suoritetaan kuukausittain. lndeksin APl2 (6kk) sovellusarvona käytetään laskutuskuukautta edeltävän kuuden (6) kuukauden aritmeettista keskiarvoa. Esimerkiksi helmikuun 2016 arvona käytetään elokuun 2015 - tammikuun 2016 aritmeettista keskiarvoa
  • APl20 perusarvo on 73,92 USD/tonni (laskentajakso 7/2014 - 12/2014)

Kotimarkkinoiden perushintaindeksin alaindeksi D35 (painoarvo 30%)

  • Tilastokeskuksen julkaisema perushintaindeksin alaindeksi, joka kuvaa sähkö-, kaasu- ja lampöhuollon sekä jäähdytysliiketoiminnan hintakehitystä kotimarkkinoilla Suomessa.
  • Kotimarkkinoiden perushintaindeksin D35 tarkistus suoritetaan kuukausittain. Perushintaindeksin D35 (6kk) sovellusarvona käytetään laskutuskuukautta yhtä kuukautta aiemmin päättyneen kuuden (6) kuukauden kuukausi-indeksien aritmeettista keskiarvoa. Esimerkiksi helmikuun 2016 arvona käytetään heinäkuun 2015 - joulukuun 2015 aritmeettista keskiarvoa.
  • D350 perusarvo on 101,4 (laskentajakso 6/2014 - 11/2014)

Muutokset hinnoittelujärjestelmässä

Mikäli em. indeksien laskenta lopetetaan tai ne oleellisesti muuttuvat, korvataan kyseinen indeksi sellaisella uudella indeksillä, joka lähinnä vastaa aikaisempaa. Mikäli Energiamaksun yksikköhinta EM0 muuttuu, päivitetään muuttunut arvo Energiamaksun yksikköhinnan laskentakaavaan.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.