Energiakauppa 2018

Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energian Energiakauppa 2018
Sähkön tukkuhinta kasvoi viime vuonna voimakkaasti. Sähkön siirtohintoihin ja veden hintoihin tehtiin noin 10% korotus vuoden 2017 alussa. Maakaasun ja kaukolämmön myyntihinnat säilyivät ennallaan. Suurasiakkaiden kaukolämmön kiinteiden maksujen peruste muuttui mitattuun vesivirtaan perustuvaksi. Sähkönmyynti siirtyi Väre Energialle vuoden 2019 alusta alkaen.

Sähkön tukkuhinta Suomessa nousi yli 40% edellisvuoteen verrattuna. Tukkuhinta Suomen hinta-alueella oli 46,80 (33,19) €/MWh. Hintatason muutos selittyy normaalia kuivemmalla kesällä, kivihiilen ja öljyn hintojen nousulla sekä taloustilanteen paranemisella ja sitä kautta myös sähkön kysynnän kasvulla.

Vuonna 2018 sähkön kokonaismyynti oli 612,6 (699,9) GWh ja kaukolämmön tuotanto 653,9 (652,1) GWh. Sähkön kokonaismyynti pieneni 12,5 % ja kaukolämmön myynti nousi 0,3 %. Lämmitystarveluvun mukaan vuosi 2018 oli normaalia lämpimämpi. Vuoden 2018 lämmitystarveluku oli 4183 (4242), kun se Lappeenrannassa normaalivuonna on 4510.

Lappeenrannan Energia Oy:n maakaasun ja kaukolämmön myyntihinnat säilyivät kertomusvuonna ennallaan. Vuoden alussa kaukolämmön suurimpien asiakkaiden kiinteiden maksujen peruste muuttui mitattuun vesivirtaan perustuvaksi.

Sähkön siirtohintoihin ja veden hintoihin tehtiin noin 10% korotus vuoden 2018 alussa.  

Kaukolämmön julkiset myyntihinnat olivat hieman valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella ja sähkön puolestaan käytännössä keskiarvossa. Kaukolämmön CO2-ominaispäästöt olivat n. 117,8 (73,0) kg/MWh, kun ominaispäästöjen valtakunnallinen keskiarvo oli n. 150 (149) kg/MWh. Kaukolämmössä biopolttoaineiden osuus oli noin 58,4 (71,7) % kun valtakunnallinen keskiarvo oli 36 (36) %.

Vuoden 2018 lopussa Lappeenrannan Energia Oy:n sähkönmyynnin liiketoiminta siirtyi osakkuusyhtiö Väre Energia Oy:lle.

Takaisin Vuoden 2018 kohokohtiin

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.