Tutustu Lämpövoiman tarinaan

Lappeenrannan Lämpövoimalla on merkittävä rooli puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa.
Lappeenrannan Lämpövoima
|
Lappeenrannan Lämpövoima - kuva Mertaniemen voimalaitoksen pienoismallista
Lappeenrannan Lämpövoimalla on merkittävä rooli entistä puhtaamman tulevaisuuden rakentamisessa Etelä-Karjalassa. Yhtiö vastaa alueella lämmön ja talousveden tuotannosta sekä jätevesien puhdistamisesta. Lämpövoiman toimitusjohtaja Tuomo Parviainen avaa yhtiön historiaa ja sen merkittävimpiä virstanpylväitä.

Lappeenrannan Lämpövoima vastaa Mertaniemen voimalaitoksen, lämpö- ja höyrylaitosten, vedenottamoiden sekä jätevedenpuhdistamoiden käytöstä ja kunnossapidosta. Yhtiön tehtävänä on tuottaa kaukolämpöä ja puhdasta vettä sekä hoitaa jätevedenpuhdistusta. Lämpövoima tuottaa myös häiriöreservisähköä kantaverkkoyhtiö Fingridille sekä höyryä ulkoisille asiakkaille. 

Lämpövoima perustettiin vuonna 1972, jolloin sen tehtävänä oli rakentaa peruskuormalaitos, joka tuottaisi kaukolämpöä Lappeenrannan kaupunkialueelle ja sähköä valtakunnan verkkoon. Mertaniemi II eli päävoimalaitos käynnistyi vuonna 1977.

Alunperin Lämpövoiman omistajina olivat Lappeenrannan kaupunki ja Imatran Voima, joka muuttui myöhemmin Fortumiksi. Energialaitos yhtiöitettiin vuoden 2002 lopulla, jonka jälkeen Lappeenrannan Energia Oy osti Fortumin osuuden Mertaniemestä.


Toiminta laajentuu Mertaniemen ulkopuolelle

Lappeenrannan Lämpövoima sai valvottavakseen Lappeenrannan Energian lämpölaitokset vuonna 2003. Vuoden 2009 kuntaliitoksen myötä Joutsenon Energia ja sen tuotantolaitokset liitettiin Lappeenrannan Energiaan, ja seuraavana vuonna Lappeenrannan Energian lämmöntuotantolaitokset siirtyivät Lämpövoiman omistukseen.

Mertaniemen toiminta kaukolämmön peruskuormalaitoksena loppui vuonna 2010, kun Kaukaan Voima aloitti tuotannon. Mertaniemi saneerattiin vuonna 2012 vara- ja huippulaitokseksi. Olemassa olevat kaasuturbiinit vuokrattiin Fingridille varavoimareserviksi ja vanhojen kaukolämpökattiloiden tilalle rakennettiin uudet kattilat.

– Mertaniemen voimalaitos on Lämpövoiman kunnossapidon tukikohta. Siellä on hyvät tilat sekä mekaaniselle että sähköautomaatiopuolen kunnossapidolle. Lämmöntuotannon valvonta on myös keskitetty Mertaniemeen. Vaikka Kaukaan Voima tuottaa pääosan keskustan alueen lämmöstä, tuotantoa valvontaan Mertaniemessä, Lämpövoiman toimitusjohtaja Tuomo Parviainen kertoo.

Vuonna 2011 Lappeenrannan Energia ja Lappeenrannan Vesi fuusioituivat, minkä seurauksena puhtaan veden tuotanto ja jätevedenpuhdistus tulivat osaksi Lämpövoiman toimintaa.

– Veden toiminnot pilkottiin niin, että verkot ja asiakkuuksien hoito siirtyivät Lappeenrannan Energiaverkoille. Tuotantolaitokset siirrettiin Lämpövoimalle, koska vastaava jako oli tehty aiemmin myös kaukolämmössä, Parviainen tarkentaa.


Suuria investointeja puhtaan tulevaisuuden puolesta

Veden fuusioitumisen myötä Lämpövoima velvoitettiin tekemään päätös siitä, minne jätevedet johdetaan tulevaisuudessa. Vaihtoehtoiselle purkupaikalle haettiin ympäristölupaa vuonna 2011, minkä jälkeen ELY ja AVI vaativat ympäristövaikutusten arviointia. Ympäristölupa myönnettiin vuonna 2016, minkä jälkeen lupaa on käsitelty Vaasan hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

– Nykyistä Toikansuon jätevedenpuhdistamoa on saneerattu, jotta sillä pärjätään suunnitelman mukaan vielä vuosikymmenen ajan. Jätevesiratkaisu on todella iso ja merkittävä hanke. Kun tulevaisuudessa projektiin päästään kiinni, se tulee olemaan Lämpövoiman pääprojekti usean vuoden ajan, Parviainen kertoo.

Lappeenrannan Energian yksi päästrategioista on tuottaa maailman parasta vettä. Tässä tärkeä tekijä on Huhtiniemen vedenottamo, joka toimii puhtaan veden tuotannon päälaitoksena. Huhtiniemeen rakennetaan parhaillaan uutta alkalointilaitosta, joka parantaa veden pH-arvon säätöprosessia. Tänä vuonna aloitetun rakennusprojektin on tarkoitus valmistua syksyllä 2022.

Lämmöntuotannossa on keskitytty viime vuosina kehittämään tuotannon varmuutta. Myös vaihtoehtoisia lämmöntuotantomuotoja on kartoitettu.

– Olemme tehneet suunnitelmia biopolttoaineiden lisäämiseksi. Vuonna 2023 maakaasu on tarkoitus korvata pelletillä, Parviainen sanoo.


Moniosaaja haussa toimitusjohtajaksi

Lappeenrannan Lämpövoima käynnistää uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin, sillä yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Tuomo Parviainen on jäämässä eläkkeelle vuoden 2023 aikana. Parviainen siirtyy uuden toimitusjohtajan aloittaessa projektipäällikön tehtäviin kehittämään yhtiön projektinhallintaa ja toimintajärjestelmää.

– Työskentelen jatkossa uuden toimitusjohtajan alaisena. Viime vuosina tarve projektinhallinnan kehittämiseen on noussut esille. Minulla on 17 vuoden kokemus yhtiöstä, joten projektinhallintaan ei tarvitse perehdyttää, vaan pääsen aloittamaan suoraan kehitystyön, Parviainen kommentoi.

Parviainen toivoo tulevalta toimitusjohtajalta löytyvän kokemusta energiantuotannosta ja siihen liittyvistä ympäristönäkökohdista. Päästökaupan ymmärtäminen ja yhtiön johtamista tukeva koulutus ovat myös merkittäviä tekijöitä tulevassa työssä.

– Toimitusjohtajan on hyvä ymmärtää kokonaisuuksia. Paras yhdistelmä on, jos henkilöllä olisi energiantuotannon lisäksi kokemusta puhtaan veden tuotannosta ja jätevedenpuhdistuksesta. Tällaista kokemusta on todennäköisesti aika harvalla, sillä yhdistyneitä energia- ja vesiyhtiöitä ei ole Suomessa kovin montaa, Parviainen pohtii.

– Ihmisten johtaminen on myös todella tärkeä taito. Tässä työssä on hyvä olla pitkäjänteinen, sillä projektit kestävät useita vuosia. Meillä Lämpövoimalla on todella hyvä yhteishenki ja tiimit puhaltavat hyvin yhteen, Parviainen iloitsee.

Lappeenrannan Lämpövoima Oy lukuina vuonna 2020: 

  • Liikevaihto 18,1 milj. €
  • Investoinnit 5,6 milj. €
  • Henkilöstöä 44 
  • Kaukolämmön tuotanto 92 GWh 
  • Talousveden tuotanto 5,20 milj.m3
  • Jätevedenkäsittely 6,38 milj.m3

Tuotantolaitokset:

  • Lämpölaitokset 12 kpl
  • Höyrylaitokset 1 kpl
  • Vedenottamot 10 kpl
  • Jätevedenpuhdistamot 5 kpl

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.