Tulevaisuudessa sähkö voidaan tuottaa yhteisöissä

Mikä ihmeen energiayhteisö? Lue, kuinka kuljemme koko ajan kohti kestävämpää ja hajautetumpaa energiantuotantoa.
Lappeenrannan Energia
|
Kohti fiksumpaa, edullisempaa ja kestävämpää energiaa
Energiayhteisö on malli, joka puhuttaa energiatuotannossa nyt. Jo nyt monet omakotitaloasujat ovat voineet täydentää runkosähköverkosta tulevaa energiaa omalla sähkön pientuotannolla esimerkiksi aurinkopaneeleiden avulla.

Tulevaisuuden Suomessa ja koko EU:ssa sähkömarkkinat ja energiantuotanto tulevat toimimaan hajautuneemmin. Visiona on, että sähköverkko toimii ikään kuin neutraalina alustana, jolla energiamarkkinat toimivat. 

Modernissa älyverkossa energia voisi kulkea moneen suuntaan riippuen siitä, missä sitä kulloinkin tuotetaan ja kulutetaan kustannustehokkaasti. Malliin liittyy myös ajatus siirtomaksujen muuttamisesta energiaperusteisesta laskutuksesta tehoperusteiseen laskutukseen. 

Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että käyttäjät voivat optimoida entistä älykkäämmillä järjestelmillä sähkönkulutustaan tasaisemmaksi vuorokauden ympäri, jolloin energiaverkkoon kohdistuisi vähemmän kertaluonteisia piikkejä. 

Älykäs verkko tekee tilaa uusille toimijoille

Uudenlainen tapa järjestää ja käsittää energian siirto toisi energiamarkkinoille myös uudenlaisia toimijoita. Tulevaisuudessa sähkön pientuottajat voisivat yhdistyä energiayhteisöiksi, joiden pientuotannolla tasattaisiin ja korvattaisiin runkoverkosta ostettavaa sähköä – ja lisäksi myytäisiin sitä sähkömarkkinoille sen mukaan, mitä sitä yhteisöltä jäisi yli. 

Energiayhteisöissä esimerkiksi taloyhtiö, yritys tai vastaava yhteenliittymä tuottaa itse sähköverkkoon siirrettävää energiaa esimerkiksi aurinkopaneelein. 

– Teknisesti energiayhteisöjen tiellä ei ole mitään, toteaa Lappeenrannan Energiaverkkojen suunnitteluinsinööri Petri Tikka

– Pääpiirteissään sähköverkko toimii jo niin, että yhteisöjä voitaisiin muodostaa. Sähköverkon kannalta merkittävin asia on, että virran jakosuunta muuttuu. Muutos asettaisi uusia vaatimuksia vain mittalaitteille; energian kulkua pitäisi pystyä mittaamaan molempiin suuntiin, mutta uusilla, kaukoluettavilla mittareilla niin pystytään jo tekemään, Tikka sanoo. 

Kiinnostus on suurta, lainsäädäntö laahaa perässä

Toistaiseksi Suomessa energiayhteisöjen toimintaa on testattu muutamassa pilottiprojektissa Helsingissä ja Oulussa. Kiinnostus muutokselle on suurta, sillä nyt taloyhtiöt, jotka ovat lainsäädännöllisiä väliinputoajia oman aurinkosähkön tuotannossa, ovat osoittaneet suurta kiinnostusta mahdollisuuteen tuottaa osa yhtiön käyttämästä energiasta itse.

Tällä hetkellä lainsäädäntö ei vielä tunnista energiayhteisöjä samanlaisiksi energiantuottajiksi kuin vaikkapa yksittäisiä kotitalouksia, jotka voivat tuottaa aurinkoenergiaa yli oman tarpeen ja syöttää ylimääräisen energian sähköverkkoon.

– Jos energiayhteisössä siirretään sähköä kiinteistöltä toiselle, laki tulkitsee, että sähkön  kiinteistön rajan yli siirtäminen on sähkönsiirtoliiketoimintaa, jota koskee sähkömarkkinalaki. Tuo laki taas on tehty isoille sähköverkkoyhtiöille, Tikka selittää.

Sähkömarkkinalaki tulkitsee yhteisöt samanarvoisiksi energiantuottajien kanssa: jos aurinkosähkövoimala nykytilanteessa kytketään taloyhtiön kiinteistösähkömittariin, niin kiinteistöverkossa asukkaille kulkevaa aurinkosähköä kohdellaan nykyisen lainsäädännön mukaisesti sähköverojen ja siirtomaksujen osalta samoin kuin aurinkosähkö kulkisi jakeluverkkoyhtiön sähköverkon kautta sähkömarkkinoille myytäväksi. 

Menettely on tämä, vaikka fysiikan lakien mukaan aurinkosähkö kulkeutuu aina ensimmäisenä asukkaiden kulutukseen taloyhtiön kiinteistöverkon sisällä käymättä jakeluverkkoyhtiön sähköverkossa. 

EU:n johdolla kohti kestävämpää ja hajautetumpaa energiantuotantoa

EU hyväksyi lopullisesti sähkömarkkinauudistukseen liittyvät säädökset 22.5.2019 Brysselissä osana suurempaa puhtaan energian säädöspakettia. Uudistuksen on tarkoitus siivittää tietä kohti entistä hiilineutraalimpaa energiantuotantoa ja purkaa sääntelyllisiä esteitä sen tieltä. 

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on tuoda asiakkaalle uusia mahdollisuuksia osallistua markkinoille muun muassa kulutusjoustolla tai energiayhteisöjen kautta. Uudistuksessa myös selkeytetään sähkömarkkinoiden sääntöjä esimerkiksi sähköntuotantokapasiteetin tukemisen osalta, sekä autetaan parantamaan alueellista varautumista sähkökriiseihin. 

Suomen on mukautettava oma sähkömarkkinalainsäädäntönsä EU:n säädöksiin vuoden 2020 aikana, joten odotettavissa on, että energiayhteisöt ovat tulevaisuudessa kiinnostava, uusi tapa tuottaa energiaa myös suomalaisessa energiaverkossa. 

Kohti fiksumpaa, edullisempaa ja kestävämpää energiaa

Käytännössä tulevaisuuden energiankäyttäjällä on aivan uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille, kun digitalisaatio ja energian tuotanto-, käyttö- sekä varastointiteknologiat ovat kehittymässä älykkääksi sähköjärjestelmäksi.

Käyttäjät voivat aiempaa helpommin investoida omaan energiantuotantoon ja -varastointiin. Mahdollisuudet vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen tai valita esimerkiksi ilmastoystävällistä sähköä lisääntyvät entisestään.

– Samalla on toki pidettävä huolta, että kuluttajien oma energiantuotanto, ostaminen, myyminen ja kuluttaminen on yksittäiselle käyttäjälle mahdollisimman helppoa. Ei tarvitse olla kaltaiseni sähköinsinööri voidakseen kiinnostua uusista energiantuotantomuodoista, Tikka sanoo. 

Käytännössä tämä tarkoittanee uusia, aggregaattoreiksi kutsuttuja toimijoita sähkömarkkinoilla, jotka kuluttajan puolesta hallinnoivat niin sähkönkulutuksen optimointia kuin pientuotannosta saatavan sähkön myyntiä. 

Suomessa älykkäitä sähköverkkoja ja energiayhteisöjä tutkinut asiantuntijatyöryhmä on uumoillut, että energiayhteisöjen ja optimoidun energiankulutuksen luomat kysyntäjoustot laskevat sähkön hintaa, lisäävät sähköjärjestelmän tehokkuutta, alentavat sähköjärjestelmän kustannuksia ja vähentävät sähköntuotannon päästöjä.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.