Puhdasta hyvinvointia Etelä-Karjalaan

Kannamme vastuun ympäristöstä ja huolehdimme siitä, että luonto säilyy mahdollisimman puhtaana tulevaisuudessakin.
Lappeenrannan Lämpövoima
|
Puhdasta hyvinvointia Lappeenrantaan
Kotitalouden hanasta tuleva vesi on hajutonta, kirkasta ja raikkaan makuista, mikä on merkki veden erinomaisesta laadusta. Hyvä vedenlaadun ylläpitäminen vaatii tarkkaa ja vastuullista toimintaa. Lue lisää Lappeenrannan Energian puhtaan hyvinvoinnin tavoitteesta.

Lappeenrannan Energian tavoitteena on luoda puhtaampaa hyvinvointia Etelä-Karjalan alueella ja olla luotettava toimija ympäristövastuullisesti. Pystymme tarjoamaan sähkön, veden ja lämmön palvelut samasta toimipisteestä ympäristöystävällisesti. Luonnon puhtaana säilyminen on perusperiaatteena kaikessa toiminnassamme.

Maailman puhtainta vettä

Suomen talousvesi on tunnetusti maailman puhtainta, mutta moni ei tiedä erityisesti Lappeenrannan veden olevan koko maan mittakaavassa huippuluokan vettä. Hyvä vedenlaatu johtuu siitä, että raakavesilähteenä käytetään pääasiassa pohjavettä ja tekopohjavettä, jotka ovat luotettavia ja tasalaatuisia raakavesilähteitä.

Suurin osa Lappeenrannan talousvedestä tulee Huhtiniemessä sijaitsevan vedenottamon kautta. Tuotetusta talousvedestä suurin osa on tekopohjavettä ja noin viidesosa luontaista pohjavettä. Raakavesi pumpataan Saimaasta harjun päällä oleviin altaisiin, joista se imeytyy harjun läpi muodostaen tekopohjavettä.

Nuottasaaresta voidaan pumpata rantaimeytettyä vettä Huhtiniemen tekopohjavesialtaisiin, jolloin vesi suodatetaan kahteen kertaan. Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Parviainen kertoo vedensuodatuksen prosessista:

– Ensin järvivesi päätyy rantaimeytyksenä Nuottasaaren kaivoihin ja sieltä vesi pumpataan harjuun, josta se imeytyy sitten harjun läpi pohjavedeksi. Tällä tavalla voidaan estää esimerkiksi sinilevän kulkeutuminen pääaltaisiin, Parviainen selittää.


Luonto mielessä

Lappeenrannan Energia huolehtii omalta osaltaan ympäristön ja raakavesilähteen suojelusta. Esimerkiksi Huhtiniemen ja Nuottasaaren välinen vesialue on rauhoitettu moottoriveneilijöistä ja vedenottamon ympärillä olevaa mäntymetsää suojellaan.

Lappeenrannan Energia huolehtii tarkasti siitä, ettei ympäristöön pääse haitallisia aineita tai kemikaaleja. Kaikki vedentuotannon alueet on myös aidattu vedentuotannon suojelemiseksi. Veden laatua seurataan todella tarkasti, sillä vuoden aikana otetaan noin 1000 näytettä veden laadun varmistamiseksi.

Varmaa jäteveden käsittelyä

Toikansuolla käsitellään Lappeenrannasta, Lemiltä ja Taipalsaarelta tulevat jätevedet. Toikansuon lisäksi Lappeenrannan Energialla on kolme muuta jätevedenpuhdistamoa Joutsenossa, Nuijamaalla ja Ylämaalla. Parviaisen mukaan Lappeenrannan Energian toiminta tähtää kokonaisuudessaan ympäristön hyvinvointiin:

– Pyrimme puhdistamaan laitokselle tulevat jätevedet niin hyvin kuin olemassa olevalla tekniikalla ja laitteistolla on mahdollista. Seuraamme jatkuvasti lähtevän veden tilaa ja pyrimme lupaehtorajojen alittamisen lisäksi saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen, Parviainen kommentoi.

– Jätevesikäsittelyn laitteistoja huolletaan säännöllisin väliajoin ennakoivasti ja viat korjataan nopeasti, jotta laitteet toimisivat mahdollisimman hyvin, Parviainen lisää.

Lappeenrannan Energian tavoitteena on rakennuttaa uusi jätevedenpuhdistamo, jolla taataan tehokas jäteveden puhdistaminen myös tulevaisuudessa. Uuden puhdistamon tilat, joissa käsitellään jätevettä, on tarkoitus kattaa. Lisäksi puhdistamon tiloista poistettava ilma suodatetaan. Näillä toimenpiteillä uusi jätevedenpuhdistamo on vieläkin vähähajuisempi.


Lämpöä vastuullisesti biopolttoaineella

Lappeenrannan Energia on edelläkävijä lämmöntuotannossa, sillä noin 70 prosenttia kaukolämmön tuotannosta on hiilidiksidivapaata eli biopolttoaineisiin perustuvaa tuotantoa. Kaukaan Voiman biovoimalaitos käyttää polttoaineenaan puun kuorta, kantoja, metsätähdettä ja muita puuperäisiä polttoaineita. Turpeen osuus laitoksen polttoainemäärästä on noin viidennes ja sen määrää tullaan vähentämään tulevaisuudessa.

– Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen biopolttoaineen avulla on täällä Lappeenrannassa merkittävä asia. Jatkossa tarkoituksemme on nostaa biopolttoaineen käytön osuutta ja vähentää turpeen ja maakaasun käyttöä. Olemme jo nyt saavuttaneet tavoitteet todella hyvin, Parviainen kommentoi.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.