Perinteinen verkkoyhtiö kasvoi älykkäiden ja turvallisten verkostojen kehittäjäksi

Historiaan jää slogan ”Kaapelijässikät tekee kaapelitöitä, ilmajohtojässikät tekee ilmajohtotöitä”.
Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrannan Energiaverkot - toimitusjohtaja Arto Taipale
Energiaverkkojen polku sen historiasta nykypäivään sisältää paljon vaiherikkaita muistoja, lukuisia organisaatiomuutoksia ja edelläkävijöiden suuntaa edustaneita strategisia valintoja. Työt ovat muuttaneet muotoaan, henkilöstö on elänyt joustavasti muutosten myötä ja toimintavarmuus vahvistuu nyt verkostomaisuuden hallinnan mallilla.

Lappeenrannan Energiaverkkojen toimitusjohtajalla Arto Taipaleella ehtii tulla ensi vuonna mittariin toinen täysi vuosikymmen ennen eläköitymistään energiakonsernin palveluksesta. Hän on luotsannut nykyistä tytäryhtiötämme aina sen perustamisesta lähtien. Yhtiön vuosina Energiaverkoista on kasvanut verkkoyhtiö, johon on keskittynyt konsernin verkosto-omaisuuden hallinta ja sen kehittäminen.

- Energiaverkot perustettiin vuonna 2006, jolloin siihen siirrettiin sähkön, kaukolämmön ja maakaasun jakeluverkostot Energian emoyhtiöstä. Myöhemmin vuonna 2011 Lappeenrannan Energian ja Lappeenrannan Veden fuusiossa yhtiöön siirrettiin vesihuollon puhtaan veden, jäteveden ja huleveden verkostot ja näihin liittyvät laitteistot. Maakaasuverkostot siirtyivät Suomen Kaasuenergialle loppukesällä 2022. Tässä tiivistetyin versio historiastamme, Taipale luettelee.

Energiaverkkojen toiminnan lähtökohtana on korkealaatuisen ja häiriöttömän energian ja veden toimittaminen asiakkaille taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Painopistealueet arjen työssä ja kotiseudun kehittämisessä ovat sähkön, kaukolämmön ja veden verkostojen suunnittelu, rakennuttaminen sekä käyttö ja ylläpito.

- Pääasiassa toimimme Lappeenrannan kaupungin alueella, mutta sähkönjakelussa toiminta-alueeseen kuuluvat Lemi, Taipalsaari ja Savitaipale sekä sähköverkko Saimaan kanavan vuokra-alueella.

Ihmisten tekemää vastuullista ja merkityksellistä työtä

Energiaverkkojen henkilöstö on elänyt osaamisensa kehittämisen lisäksi myös tunteella mukana energia-alan murrosta ja kokenut sen läheltä oman työnantajansa kasvun polulla. Työ on koettu yhteisesti vastuulliseksi ja merkittäväksi työksi maakunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Taipale kiittelee henkilöstön sitoutuneisuutta ja halua kehittää jatkuvasti myös itseään ja omaa osaamista nopeaan tahtiin kehittyvillä energia- ja vesihuollon toimialoilla.

- Työssämme korostuvat toimintavarmuus ja turvallisuus. Niiden suhteen työmme on ollut ja on edelleen ensiluokkaa, toimitusjohtaja toteaa ylpeänä Energiaverkkojen tiimeistään.

Menneiden vuosikymmenten aikana useat energiakonsernia ja sen tytäryhtiöitä koskevat muutokset strategisine valintoineen on tehty henkilöstöä kuullen. Muutokset vietiin eteenpäin yhteistoimintamenettelyjen kautta ja toimitusjohtaja muistelee, että muutoksiin on aikanaan sisältynyt henkilöstöltä luontaista vastustustakin:

- Vain suurta epäilyä se lopulta aina oli. Muutoksien takia mitään irtisanomisuhkaa henkilöstöllä ei ole kuitenkaan ollut, Taipale kuvaa henkilöstön myötäelämistä ja vastuunkannon tuntemuksia konsernia kehittäneen myllerryksen keskellä. Asioita pohdittiin ja käytiin läpi yhdessä muutos kerrallaan.

2000-luku sisälsi merkittävinä kehitysaskeleina muun muassa toiminnan keskittämisen toimialueen ympäristökunnista Lappeenrantaan Simolantielle, konsernin palvelutuottajayhtiön Lappeenrannan Verkonrakennuksen ja sen tarvitseman organisaation perustamisen. Noin kymmenessä vuodessa verkonrakennusyhtiön toiminta oli jo niin vahvalla pohjalla, että yhtiön normaalia toimintaa oli urakointipalvelujen tarjoaminen myös muille verkkoyhtiöille.

- Elveran perustaminen oli sitten viimeinen vaihe, jolla Lappeenrannan urakointiosaaminen astui valtakunnallisestikin merkittävälle tasolle.

Toisaalla Energiaverkot otti omia kehitysaskeleitaan.

-Meillä oli selkeä visio olla Suomen eturivin verkkoyhtiö, jonka toimintoja ja valintoja tultaisiin myös muualta katsomaan.

Viimeisiä isoja muutoksia Energiaverkkojen asiantuntijaorganisaation kehittämisessä oli Enervan perustaminen yhdessä Järvi-Suomen Energian, Kymenlaakson Sähköverkon ja Elveran kanssa. Enerva otti vuonna 2019 vastuulleen Energiaverkkojen sähköverkon käyttökeskustoiminnot.

- Sähköverkon perussuunnittelu ulkoistettiin Elveralle 2021 ja siirryttiin lisääntyvissä määrin kokonaisvastuurakentamisen urakoihin. Niissä tilaaja on sopimussuhteessa vain yhden toimijan kanssa, joka vastaa hankkeen kaikista vaiheista alkaen suunnittelusta aina takuutöihin saakka.

Ajatukset visioivat yhtiölle yhä verkostoituvampaa tulevaisuutta

Tänään Lappeenrannan Energiaverkoilla työskentelee noin 20 henkilöä.

- Tulevaisuuden haasteena on älykkäiden verkostojen kehittäminen ja niiden elinkaaren optimointi siten, että voimme varmistaa asiakkaille yhä parempilaatuisen ja katkottoman energian ja veden toimituksen mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristön hyvinvointia silmällä pitäen, Taipale viestii seuraajansa tehtävästä kiinnostuneille.

Taipaleen mielestä toimivia palvelumarkkinoita hyödyntäen yhtiössä voidaan lisätä edelleen sen toiminnan tehokkuutta.

- Vakautta saadaan pitkillä kumppanuussopimuksilla, jolloin molemmat osapuolet voivat sitoutua toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Jos on mahdollista tehdä yhteistyötä kollegayhtiöiden kanssa, voidaan toimintoja tehostaa tuottamalla tarvittavia palveluita yhdessä. Tämä edellyttää valmiutta mukaan lähtijöillä ja luottamusta yhtiöiden välillä.

Kun aikanaan Lappeenrannan Energian ja Joutsenon Energian fuusion jälkeen yhdistettiin toiminnot ja henkilöstö Lappeenrantaan, tehtiin tuolloin luonnollisia tehostamistoimenpiteitä yhteisen omistajan alaisuudessa.

- Nykypäivään paremmin sopivassa verkostoja enemmän hyödyntävässä toimintamallissa taas toteutettiin Enervassa yhteinen sähköverkon valvonta Lappeenrannan, Järvi-Suomen ja Kymenlaakson kesken ilman fuusion tuomaa pakkoa. Olisiko vastaava mahdollinen toimintamalli myös muissa toiminnoissamme, hän heittää lopussa haasteena seuraajalleen.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n avainlukuja vuonna 2021

  • liikevaihto 61,6 M€
  • liikevoitto 19,0 M€
  • investoinnit 21,8 M€
  • vakituinen henkilöstö 24
  • sähköverkon pituus 6350 km, asiakkaita yli 58 000, sähköverkkopalvelun liikevaihto 28,8 M€
  • kaukolämpöverkon pituus 410 km, asiakkaita 5200, kaukolämmön siirron liikevaihto 11,1 M€
  • vesihuoltoverkoston pituus 1100 km, asiakkaita yli 13 000, vesihuollon liikevaihto 18,5 M€
  • vuonna 2021 sähkönsiirrossa keskeytysaika oli 1,38 h/asiakas

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.