Laitoksesta osakeyhtiöksi - tutustu 2000-luvun tarinaamme

Alkuvuodesta eläkkeelle jäänyt toimitusjohtajamme Reijo Kolehmainen tiivisti osakeyhtiömme tarinan.
Lappeenrannan Energia
|
Eläkkeelle jäänyt toimitusjohtajamme Reijo Kolehmainen

“Sähkömarkkinalain muuttuminen loi muutospaineita energiayhtiölle, sillä sähköverkko piti erottaa sähkön tuotannosta ja myynnistä.”

“Vuonna 2007 tehtiin päätös Kaukaan Voima Oy:n perustamisesta. Voimalaitos rakennettiin yhdessä UPM:n kanssa, ja Kaukaan Voima aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa.”

Vuonna 2002 valmisteltiin osakeyhtiön perustamista, ja energialaitos yhtiöitettiin kaupungin kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi vuoden 2003 alussa. Samalla Lappeenrannan Energia osti Fortum Power and Heatilta sen omistamat Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n osakkeet (50 %). Lappeenrannan Lämpövoima Oy:stä muodostettiin Lappeenrannan Energia Oy:n tytäryhtiö, jonka henkilöstö on perustetun emoyhtiön palveluksessa.

Sähkömarkkinalain muuttuminen loi muutospaineita energiayhtiölle, sillä sähköverkko piti erottaa sähkön tuotannosta ja myynnistä. Toiminnan tehostamiseksi vuoden 2006 alusta alkaen aloittivat uudet tytäryhtiöt Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Lappeenrannan Verkonrakennus Oy. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:lle siirtyivät kaikki verkkotoiminnat, sähkö, lämpö ja maakaasu. Asentajaresurssit siirtyivät Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:lle.

Energiaverkkojen tehtävänä oli vastata verkostojen suunnittelusta ja hallinnasta, kun taas Verkonrakennukselle kuului varsinainen rakennus- ja asennustyö. Vuonna 2007 tehtiin päätös Kaukaan Voima Oy:n perustamisesta. Voimalaitos rakennettiin yhdessä UPM:n kanssa, ja Kaukaan Voima aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Lappeenrannan ja Joutsenon kuntaliitos syntyi vuonna 2009, minkä seurauksena Joutsenon Energia liitettiin Lappeenrannan Energia Oy:hyn. Yhdistymisen myötä 26 henkilöä siirtyi Lappeenrannan Energia Oy:n ja tytäryhtiöiden palvelukseen. Samalla toimialue laajeni Imatran rajalle asti.

Lappeenrannan Vesi Oy fuusioitiin Lappeenrannan Energia Oy:hyn maaliskuussa 2011. Fuusion myötä 55 henkilöä siirtyi emoyhtiön ja tytäryhtiöiden palvelukseen. Vesihuoltotoiminta jakaantui tytäryhtiöiden myötä tuotantoon (vedenottamo ja jätevedenpuhdistus), verkostonhoitoon (vedenjakelu ja jäteveden viemäröinti) sekä verkonrakennukseen (verkon suunnittelu ja investoinnit).

Vuonna 2013 Lappeenrannan kaupunki teki säästötoimenpiteitä, ja myös Lappeenrannan Energia joutui karsimaan kustannuksiaan. Sen seurauksena keväällä 2014 koko henkilöstö jouduttiin lomauttamaan jaksotetusti 2,5 viikoksi. Lomautuksen avulla saatiin noin miljoonan euron säästö.

Vuonna 2014 Lappeenrannan Energia -konsernin liikevaihto oli 129 miljoonaa euroa. 21,6 miljoonan euron liikevoitto nousi reippaasti edellisvuoteen verrattuna (12,4 M €). Vakituista henkilökuntaa oli 205.

Sähkönmyynti siirtyy Energialta


“Verkonrakennus Oy, Kyvera Oy ja Sähkötyö Oy sulautuivat 30.11.2016, jolloin muodostui Elvera Oy.”

“Sopimuksen myötä sähkönmyynti siirtyi pois Lappeenrannan Energialta. Uusi yhtiö Väre Oy aloitti toimintansa 1.1.2019.”

Lappeenrannan Energia -konsernin muodostavat Lappeenrannan kaupungin kokonaan omistama Lappeenrannan Energia Oy ja sen 100-prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Lappeenrannan Lämpövoima Oy ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy.

Lappeenrannan Energia Oy hankkii ja myy sähköä, kaukolämpöä, maakaasua ja höyryä. Lappeenrannan Lämpövoima Oy ylläpitää kaasuturbiineilla tuotettavaa varavoimakapasiteettia Fingrid Oyj:lle ja tuottaa kaukolämpöä emoyhtiölleen ja vastaa puhtaan veden tuotannosta sekä jäteveden käsittelystä Lappeenrannan alueella.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy omistaa, käyttää, rakennuttaa ja ylläpitää vesi-, jätevesi-, sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuverkkoja. Lisäksi Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n liiketoimintana on siirtää energiaa sekä myydä ja siirtää vettä asiakkaille.

Huhtikuussa 2016 konsernirakenteessa tapahtui muutos, kun Lappeenrannan Verkonrakennus Oy, joka rakentaa, käyttää ja kunnossapitää energia- ja vesiverkkoja sekä ulkovalaistusverkkoa, liittyi osaksi Suur-Savon Sähkötyö Oy:tä. Verkonrakennus Oy, Kyvera Oy ja Sähkötyö Oy sulautuivat 30.11.2016, jolloin muodostui Elvera Oy.

Kesäkuussa 2018 Savon Voima Oyj, Jyväskylän Energia Oy, Kuopion Energia Oy ja Lappeenrannan Energia Oy allekirjoittivat uuden sähkönmyyntiin ja energiapalveluihin keskittyvän valtakunnallisen yhtiön perustamissopimuksen. Sopimuksen myötä sähkönmyynti siirtyi pois Lappeenrannan Energialta. Uusi yhtiö Väre Oy aloitti toimintansa
1.1.2019.

Lappeenrannan Energian on osakkaana Kaukaan Voima Oy:ssä, Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, Tuulisaimaa Oy:ssä, Vainikkalan Vesi Oy:ssä, Väre Oy:ssä ja Elvera Oy:ssä. Vuonna 2019 Lappeenrannan Energia -konsernin liikevaihto oli 105,1 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi muodostui 23,4 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa pienensi sähkönmyynnin siirtyminen osakkuusyhtiö Väreelle vuoden alusta alkaen. Vakituista henkilökuntaa oli 109.

Lappeenrannan Energia panostaa jatkuvasti ympäristöystävällisten tuotteiden valmistukseen, sillä yhtiön tavoitteena on olla täysin hiilineutraali yhtiö vuoteen 2026 mennessä. Myös uuden jätevedenpuhdistamon rakentamista valmistellaan ja rakentaminen aloitetaan heti, kun päätös saadaan.

Tarinamme edellinen vuosisata

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.