Kohti astetta parempaa kotiseutua

Tutustu strategiaamme ja sen ydinviesteihin.
Lappeenrannan Energia
|
Toimitusjohtaja Arto Nikkanen
Olemme Suomen ensimmäinen hiilineutraali energia- ja vesiyhtiö, joka rakentaa maakuntaamme kestävää tulevaisuutta tarjoamalla maailman parhaan veden, älykkäät verkostot ja vihreän, paikallisesti tuotetun lämmön.

Missiomme

Me luomme kestävät edellytykset asiakkaidemme ja kotiseutumme hyvinvoinnille.

Visiomme 

Puhtaampaa hyvinvointia Etelä-Karjalassa, luotettavana ja vastuullisena kumppanina joka hetki.

Ydinlupauksemme 

Olemme Lappeenrannan Energialla määritelleet strategiset tavoitteemme vuoteen 2026 mennessä seuraavan viiden ydinlupauksen muodossa:

Älykkäät ja turvalliset verkostot

Asiakkaamme ja kumppanimme nauttivat luotettavista ja älykkäistä verkostoista, joiden toimintavarmuus ja turvallisuus ovat maailman kärkiluokkaa. Verkostomme mahdollistavat kehityksen kohti älykästä yhteiskuntaa ja kestävän kehityksen älykkäitä koteja.

Kattavat ja älykkäät verkostot luovat turvaa, säästöjä ja uusia mahdollisuuksia energian ja veden käyttöön, tuotantoon ja varastointiin. Älykkäistä verkostoista saatavaa dataa hyödynnetään vikojen määrityksessä, minkä ansiosta vikatilanteisiin voidaan reagoida nopeammin. Datan perusteella voidaan ohjata myös käyttötottumuksia, jolloin tuotteiden hinnat voidaan optimoida edulliseksi ja kausittaiset kulutuspiikit vältetään.

Maailman paras vesi

Toimitamme maailman parasta hanavettä, joka on tutkitusti puhdasta ja maultaan poikkeuksellisen raikasta. Veden puhtaus ylittää reilusti talousvesiasetuksen suositukset ja sen laatu varmistetaan vuosittain yli 1000 näytteellä.

Uuden ajan digitaalisten ratkaisujen ansiosta vesijohto- ja viemäriverkostomme ovat älykkäitä ja niiden seuranta-dataa voivat hyödyntää sekä asiakkaat että kumppanit. Raakavesilähteen suojelutoimet ja 2020-luvun lopulla valmistuva Euroopan modernein jätevedenpuhdistamo mahdollistavat maailman parhaan veden myös tuleville sukupolville.

Suomen 1. hiilineutraali energia- ja vesiyhtiö

Pyrimme kaikessa tekemisessä vähentämään hiilijalanjälkeä ja tulemme olemaan Suomen ensimmäinen hiilineutraali energia- ja vesiyhtiö vuonna 2026. Henkilöstöllämme on tavoitteena vähentää ympäristövaikutuksia mm. liikkumisessa ja toimistoympäristössä.

Lämmön tuotannossa fossiilisista polttoaineista on luovuttu. Lämmöntuotannon kivijalkana toimii Kaukaan Voiman biovoimalaitos, joka käyttää pääosin teollisuuden sivujakeita. Lisäksi lämpöä tuotetaan muilla uusiutuvilla polttoaineilla sekä sähköllä. Hukkalämpöjen hyödyn-täminen on merkittävässä roolissa lämmöntuotannossa.

Aito asiakasymmärrys

Asiakastyytyväisyys on kasvanut tasaisesti strategisesti tärkeimmissä toiminnoissa, joita ovat digitaalinen läsnäolo, viestintä ja asiakkaiden sitouttaminen palveluihin. Kartoitamme asiakastyytyväisyyttä vuosittain lähetettävällä kattavalla kyselyllä.

Asiakastyytyväisyyttä ja brändin tunnettuutta on kehitetty useiden osallistavien ympäristön hyvinvointiin tähtäävien tekojen kautta. Aktiivisessa kehitysmallissamme myös tulevaisuuden asiakkaat, lapset ja nuoret, ovat mukana ideoinnissa ehdottaen omia visioita ja ratkaisumalleja alueen elinvoimaisuuden kasvattamiseksi ja toimintamme vihreyttämiseksi entisestään.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Henkilöstöämme johdetaan valmentavalla toiminta-kulttuurilla, joka ohjaa oman asiantuntijuuden ja itsensä johtamisen vahvistamiseen sekä yhdessä tekemisen lisäämiseen. Työyhteisömme toiminta perustuu luottamukseen ja vastuunkantoon.

Henkilöstöä osallistetaan toiminnan kehittämiseen kehityskeskusteluin ja henkilöstötutkimuksin. Hyvinvointia työssä edistetään joustavilla työaikajärjestelyillä ja työyhteisöä tukevalla työympäristöllä paikasta riippumaton työ huomioiden. Henkilöstöä kannustetaan ja mahdollistetaan kouluttautumaan työn ohessa. Turvallisuudessa tavoitteemme on nolla tapaturmaa.

Tulevaisuus on tehty ja tehdään jatkossakin yhdessä.

 

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.