Tehohinnoittelu kiinnostaa asiakkaita

Asiakaskysely paljasti positiivisen suhtautumisen tehohinnoitteluun.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Tehohinnoittelu kiinnostaa asiakkaita
Lappeenrannan Energiaverkot tutki kevään aikana asiakaskyselyn avulla asiakkaiden suhtautumista tehohinnoitteluun. Kyselyn tulosten mukaan tehohinnoittelu koetaan mielenkiintoisena ja positiivisena asiana. Kyselyyn tuli vastauksia jopa 544 kappaletta! Energia kiittää asiakkaitaan aktiivisesta osallistumisesta.

Tehohinnoittelun käyttöönottoa on harkittu ja suunniteltu Lappeenrannan Energialla jo jonkin aikaa, joten aiheesta päätettiin tehdä asiakkaille kysely. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia asenteita ja näkemyksiä asiakkailla on tehohinnoitteluun liittyen. Kysely liittyy vahvasti Energiaverkoille tehtävään diplomityöhön, joka käsittelee tehohinnoittelun käyttöönottoa.

Asiakaskysely sisälsi yhdeksän kysymystä, joista osa mittasi suhtautumista tehohinnoitteluun ja osa oli taustoittavia kysymyksiä:

– Kysely pyrittiin tekemään mahdollisimman helppokäyttöiseen muotoon, jotta asiakkaiden oli kätevää vastata siihen. Samalla pyrimme siihen, että kyselyn avulla saadaan riittävästi tietoa aiheesta. Kyselyn tulokset ovat kaikkien nähtävillä diplomityön valmistuttua, Lappeenrannan Energiaverkkojen verkostopäällikkö Petri Tikka kertoo.

Positiivista suhtautumista

Tehomaksun tarkoituksena on, että asiakkaat pystyisivät entistä enemmän vaikuttamaan oman sähkölaskunsa suuruuteen. Verkkopalvelutuotteen teho-osa kannustaa miettimään omaa sähkönkulutusta ja ohjaa kulutushuippuja pienemmäksi.

Kyselyn mukaan tehomaksun käyttöönotto kiinnosti asiakkaita todella paljon. Suuri osa vastaajista olisi myös valmiita muuttamaan omaa kulutustaan, mikäli siitä olisi taloudellista hyötyä. Tällöin sähkönkulutusta ohjaamalla pystytään pienentämään sähkölaskun suuruutta.

– Asiakkaiden ajatukset tehohinnoittelusta ovat olleet todella positiivisia. Näkisin kyselyn perusteella hyvin mahdollisena, että tehohinnoittelu otettaisiin jossain vaiheessa käyttöön, Tikka kommentoi.

Asumismuodon vaikutukset

Kiinteistöihin liitettävällä automatiikalla voidaan helpottaa sähkönkulutuksen tasaamista. Automaation lisääminen kiinnosti ihmisiä hieman odotettua vähemmän, mutta vastaajien asumismuotoja tarkastelemalla löydettiin looginen syy tulokselle.

– Kun analysoimme tuloksia tarkemmin, huomasimme erityisesti omakotitalossa asuvien olevan kiinnostuneita automaation lisäämisestä. Kerrostalossa asuvalle se ei ole yhtä lailla mahdollista, kun ei ole ohjattavia kuormia, Tikka kertoo.

Tikka kertoo olevansa tyytyväinen asiakaskyselyn vastaajamäärään ja tuloksiin. Kyselyyn osallistui huimat 544 vastaajaa, joista suurin osa asuu omakotitalossa ja kerrostalossa.

– Kysely oli onnistunut siinä mielessä, että vastaajajakauma on hyvin monipuolinen. Omakotitaloasukkaat muodostivat suurimman vastaajaryhmän ja he ovatkin niitä, jotka pystyvät parhaiten vaikuttamaan omaan sähkönkulutukseensa ja hyödyntämään siten tehohinnoittelua, Tikka kertoo.

Lappeenrannan Energiverkot kiittää kaikkia asiakaskyselyyn osallistuneita ja toivottaa aurinkoista ja energistä kesää!

Tutustu myös muihin artikkeleihimme:

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.