Miten jätevesinäyte koronaseurantaan otetaan?

Lappeenrannan Lämpövoima on mukana valtakunnallisessa koronan jätevesiseurannassa.
Lappeenrannan Lämpövoima
|
Kuvassa näytteenotin Toikansuon jätevedenpuhdistamolla.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL aloitti toukokuussa tutkimuksen, jossa seurataan koronaviruksen esiintymistä puhdistamattomassa jätevedessä. Jätevesinäytteitä kerätään laajasti jätevedenpuhdistamoilta eri puolilta Suomea sairaanhoitopiirien alueilta - valtaosasta kuukausittain ja osasta viikoittain. Lappeenrannan Lämpövoiman Toikansuon jätevedenpuhdistamo kutsuttiin tutkimukseen mukaan aluksi kuukausinäytteillä. Näytteenotto on tihentynyt koronavirusesiintymän vuoksi ja nyt loppuvuoden ajan näytteenkeruu jatkuu Lappeenrannassa joka toinen viikko.

 

THL-korona-jatevesi-prosessi

THL julkaisee verkkopalvelussaan viikoittain uutta tietoa tutkimuksesta ja näytetuloksista. Yllä oleva kuvaa hyvin seurantatutkimuksen vaiheittaista kulkua. Tällä viikolla julkaistussa tiedotteessa THL:n tutkija arvioi, että koronaviruksen esiintyminen jätevedessä voi olla varoitus tartuntojen lisääntymisestä tutkimusalueella. Viruksia todettiin ensimmäisen kerran (tietoa täydennetty 11.9. kello 19.23) Lämpövoiman toimittamista näytteistä touko-kesäkuun vaihteessa ja uudelleen elokuun lopulla. Heinäkuun ja elokuun alun näytteissä ei virusta Toikansuon näytteissä ollut.

Näytteessä mukana yli 60 000 eteläkarjalaista

Lappeenrannan Lämpövoiman Toikansuon asiantuntijat kuvasivat puhdistamolla kuvia tutkimukseen tarvittavan jätevesinäytteen keruusta. Kuvat otettiin tällä viikolla suoraan artikkelia varten. Kuvissa ei siis oteta tutkittavaksi lähetettävää virusnäytettä vaan pyrimme kuvien avulla kertomaan, miten näytteenkeruu käytännössä tapahtuu ja millainen näyte THL:lle toimitetaan. Toikansuolla puhdistetaan jätevedet Lappeenrannan, Lemin ja Taipalsaaren kunnista, joten näytteessä on mukana noin 63 000 eteläkarjalaisen jätevettä.

lappeenrannan-lampövoima-jatevesi-naytteenotin-toikansuollalappeenrannan-lampovoima-naytteenottimen-ohjausnaytto

 

Kuvissa näet tulevan jäteveden automaattisen näytteenottimen ja lähikuvan laitteen näytöltä. Laite koostuu yksinkertaisesti näytteenottopumpusta ja ohjelmointinäytöstä sekä jääkaapista. Laite pumppaa hiekanerotustaltaasta välpättyä tulevaa jätevettä 75 millilitraa 15 minuutin välein kuvassa näkyvään 10 litran astiaan, joka sijaitsee viilennetyssä jääkaapissa. Välppäämisessä jätevedestä erotetaan kiinteä aines, mutta muutoin kerätty näyte on täysin puhdistamatonta jätevettä.

Koronanäytteitä normaalin seurannan ohessa

Jätevedestä kerätään Toikansuolla näytteitä kerran viikossa käytöntarkkailua eli jätevedenpuhdistamon normaalia seurantaa varten. Lisäksi samasta säiliöstä kerätään näytteet kaksi kertaa kuukaudessa jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailua varten ja tällä hetkellä joka toinen viikko jäteveden koronavirustestejä varten. THL toimittaa jätevedenpuhdistamoille omat näytepullot koronaseurantaa varten (alla olevassa kuvassa käytetään puhdistamon omaa astiaa).

lappeenrannan-lampovoima-naytteenlaskua-pulloon-toikansuolla

Virusnäytteenotto kestää vuorokauden sunnuntaiaamusta kello 8 maanantaiaamuun kello 8. Tästä syntyy vuorokauden kokoomanäyte, jota on koko keräyksen ajan säilytetty jääkaappilämpötilassa 3-4 asteessa. 

Huolellisella toimituksella nopeasti luotettavaa tulosta

Koronan seurantanäyte lähetetään Matkahuollon kautta kylmälaukkuun pakattuna pikapakettina Kuopioon THL:n laboratorioon analysoitavaksi. Näytteen tulee olla laboratoriossa 24 tunnin sisällä näytteenotosta, sillä koronaviruksen RNA ei säily näytteessä pitkään vaan erilaiset ympäristötekijät ja aikaviive voivat vaikuttaa tulosten luotettavuuteen heikentävästi.

Tuoreet tulokset THL päivittää seurantasivustolleen aina tiistaisin. Seuraava koronaseurannan näyte Lappeenrannasta Kuopioon toimitetaan taas ensi maanantaina.

Lisätietoa THL:n koronavirusseurannasta:

  • THL kartoittaa koronaviruksen esiintymistä Suomen jätevesissä. Esiintymistä tutkitaan mittaamalla puhdistamattomasta jätevedestä koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää.
  • Seurannan piirissä on noin 60 prosenttia  Suomen väestöstä.
  • RNA-testi ei kerro viruksen elinkyvystä tai tartuttavuudesta, vaan kertoo esiintyykö koronavirusta viemäriverkoston piirissä olevissa kotitalouksissa vai ei. Jätevesinäytteistä ei myöskään tutkita kenellä virus on, vaan kuinka paljon sitä viemäriverkoston alueella esiintyy. 
  • Tutkimuksen avulla voidaan havaita muutokset koronaviruksen (SARS-CoV-2) esiintymisessä kaupunkikohtaisesti. Tämä auttaa ennakoimaan ja arvioimaan muutoksia myös väestön tartuntatilanteessa. 

Lähteenä käytetty THL:n tiedoissa: thl.fi (11.9.2020).

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.