Mikä muuttui sähkön verkkopalvelussamme Enervan myötä?

Lappeenrannan Energiaverkkojen sähkön jakeluverkon valvonta ja käyttötoiminta siirtyivät Enervalle kesäkuussa.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Kuvassa Energiaverkkojen käyttöpäällikkö Antti Lintunen.
Sähkön verkkopalvelujen toimintojen ja palveluiden siirto ei aiheuttanut muutoksia asiakkaiden palveluissa lukuun ottamatta sähkön häiriökartan eriytymisenä omaksi häiriökartaksi Lappeenrannan Energian verkkopalvelussa. Muutoksen jälkeen teiltä asiakkailtamme on tullut kesän mittaan eri kanavissamme muutamia kysymyksiä, joihin kysyimme vastaukset Energiaverkkojen toimitusjohtaja Arto Taipaleelta ja sähkön käyttöpäällikkö Antti Lintuselta.

Tutustu Energiaverkoille esitettyihin kysymyksiin vastauksineen.

Enerva valvoo ja ylläpitää Energiaverkkojen sähköverkkoa. Energiaverkkojen toimitusjohtaja Taipale, mitä se tarkoittaa?

Arto Taipale: Enervan käyttöpalvelu sisältää kokonaisvaltaisesti sähköverkon käyttöön ja valvontaan liittyvät toiminnallisuudet. Enerva suunnittelee ja toteuttaa tarvittavat kytkentätoiminpiteet sähköverkon huolto- ja kunnossapitotöiden, sekä verkonrakentamisen tarpeisiin, mutta tärkein osa käyttöpalvelua on valmistautuminen ja varautuminen sähkönjakelun häiriötilanteisiin ja häiriötilanteiden tehokas johtaminen yhteistyössä paikallisten verkostourakoitsijoiden ja viranomaisten kanssa.

Miksi tällaista uutta palvelumallia lähdettiin Energiaverkoilla kehittämään?

Arto Taipale: Tällä muutoksella Lappeenrannan Energiaverkot tehostaa sähköverkon valvontaa ja nopeuttaa sähköverkon vikoihin reagoimista. Samalla saadaan käyttökeskustyöskentelyyn lisää resursseja ja turvataan sähköverkon käyttötoiminnan kehittyminen alan eturintamassa.

Vaikuttaako muutos mitenkään asiakkaan verkkopalvelumaksuun tai -sopimukseen ja sen ehtoihin?

Arto Taipale: Ei vaikuta. Asiakkaiden sopimuskumppani liittymä- ja verkkopalveluasioissa on edelleen Lappeenrannan Energiaverkot Oy. Enerva on vain yksi palveluntuottaja Energiaverkoille.

Energiaverkkojen sähkön käyttöpäällikkö Antti Lintunen, mistä ja miten sähköverkkoa fyysisesti valvotaan?

Antti Lintunen: Varsinainen päävalvomo sijaitsee Mikkelissä. Tämän lisäksi on varavalvomo Elimäellä ja paikallisvalvomo Lappeenrannassa Energiaverkkojen omissa tiloissa.

Miten muutos vaikutti asiakkaan saamaan palveluun Lappeenrannan Energiaverkoilta?

Antti Lintunen: Sähköverkon valvonta tehostuu ja sähköverkon vikoihin reagointi nopeutuu. Vastuu kaikesta toiminnasta säilyy edelleen Lappeenrannan Energiaverkoilla.

Minne asiakkaan puhelu ohjautuu, kun soittaa sähkön vikailmoitusnumeroon 020 690 401?

Antti Lintunen: Puhelut ohjautuvat Enervan henkilöstölle Mikkelin käyttökeskukseen.

Voiko vikailmoituksen tehdä sähköisesti ja miten?

Antti Lintunen: Tähän on ymmärtääkseni myöhemmin tulossa uusi sähköinen palvelu, mutta tässä vaiheessa minunenergia.fi:n kautta – viestit ohjautuvat suoraan myös Enervalle.

Miten muutos vaikutti sähkön verkostourakoitsijoiden toimintaan?

Antti Lintunen: Verkostourakoitsijoiden toiminta jatkuu ennallaan. Häiriöselvityksessä ja kytkentämuutoksissa normaalin työajan ulkopuolella toimeksiannot ja toiminnan ohjaus tapahtuu Enervan henkilöstön toimesta.

Toimitusjohtaja Taipale, mitä Energiaverkoilla nyt sitten tehdään kun ei itse verkkoa ylläpidetä ja valvota?

Arto Taipale: Sähköverkon valvonta on vain yksi, joskin tärkeä osa sähköverkkoyhtiön tehtävistä. Sähköverkon kehittäminen ja ylläpito on edelleen Energiaverkon oman henkilöstön käsissä, kuten myös sähköverkon valvonnan ohjaus ja vastuu kokonaisuudesta.

Enerva lupaa verkkopalvelussaan häiriötöntä sähkönjakelua. Onko se oikeasti mahdollista, että ei enää tule sähkökatkoja vai mitä tämä tarkoittaa?

Arto Taipale: Häiriötön sähkönjakelu on Enervan tuote, joka tarkoittaa niin häiriötöntä jakelua, kuin mitä olemassa olevalla verkostolla ja järjestelmillä kussakin olosuhteissa on mahdollista. Samalla mahdollisimman häiriötön sähkönjakelu on tavoite, jonka saavuttamiseksi verkostoja, järjestelmiä ja osaamista kehitetään koko ajan mm. lisäämällä verkostojen älykkyyttä.

Kiitämme asiakkaitamme kesän aikana saamistamme kysymyksistä asiakaspalvelun ja somekanavien kautta. Mikäli mieleesi heräsi joku kysymys, tiesithän että voit antaa meille aina palautetta ja kysymyksiä onlinepalvelumme MinunEnergian kautta?

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.