Lyhyempiä sähkökatkoja älyverkon avulla

Sähkön jakeluverkon automaatio auttaa vianrajauksessa ja nopeuttaa reagointia.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Sähkön jakeluverkon automaatio parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta
Lappeenrannan Energian älykkään sähköjärjestelmän eli älyverkon avulla voidaan parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Jakeluverkon automaatio nopeuttaa esimerkiksi mahdollisten vikatilanteiden selvittämistä.

Sähkön jakeluverkon automaatio ja kauko-ohjausmahdollisuus näkyvät parhaiten asiakkaalle aikaisempaa lyhyempinä sähkökatkoina. Jakeluverkossa on useita laitteita, joita voi käyttää etänä. Kaukokäytön avulla on mahdollista valvoa sähköverkoston toimintaa ja rajata katkosalueita ohjaamalla kaukokäytettäviä erottimia.

Sähkölinjalle kaatunut puu voi aiheuttaa laajan sähkökatkon, mutta automaation avulla vikakohta pystytään rajaamaan nopeasti pienelle alueelle. Tällöin sähkökatkos vaikuttaa pienempään asiakasmäärään. Tulevaisuudessa on mahdollista käyttää myös täysin automaattista vianrajausta, jolloin automaatio suorittaa rajauksen ilman ihmisen apua.

– Jälleenkytkentä on hyvä esimerkki vika-automaation toiminnasta. Sähkökatkoksen aikana valot vilkkuvat päälle ja pois. Sähkön palaaminen on täysin automaattinen toiminto. Jälleenkytkentäautomatiikka kytkee sähköt takaisin heti, kun se on mahdollista, Lappeenrannan Energian suunnitteluinsinööri Petri Tikka selventää.

Nopeaa reagointia mittausdatan avulla

Automaatio on nykypäivänä todella kehittynyttä. Järjestelmät pystyvät laskemaan oletettuja vikapaikkoja ja rajaamaan niitä laskentatietojen perusteella. Datan avulla saadaan reaaliaikaista tietoa verkon tilasta, jolloin poikkeustilanteisiin pystytään reagoimaan nopeammin.

– Tietoliikenne on keskeisessä asemassa, sillä saamme erilaisista mittauspisteistä tietoa sähköverkon tilanteesta. Esimerkiksi oikosulkutilanteessa pystymme oikosulkuvirran perusteella määrittämään vikapaikan, Tikka kertoo.

Asiakkaan kotona sijaitseva etäluettava sähkömittari helpottaa vikatilanteiden selvittämistä. Asiakkaan soittaessa sähköpäivystykseen etäluettavien mittareiden avulla voidaan nähdä, millainen tilanne on asiakkaan puolella. Mittaustiedoista on mahdollista nähdä esimerkiksi sulakkeen palaminen tai vika jännitteen laadussa.

– Asiakkaan soittaessa meille häiriöstä, voimme ottaa asiakkaan mittariin yhteyden ja päätellä sen perusteella, millaisesta viasta on kyse, Tikka kuvailee.

Ympärivuorokautista valvontaa

Vaikka automaatio ja tietoliikenne helpottavat sähköverkoston valvontaa ja käyttöä, on ihminen edelleen tärkeä osa toimintavarmaa sähkönjakelua.  Lappeenrannan Energian tekninen päivystäjä ja päivystävät sähköasentajat ovat 24/7 valmiina mahdollisen häiriötilanteen varalta. Päivystysorganisaatiota vahvistetaan tarvittaessa esimerkiksi huonon sään vuoksi. Näin pysytään reagoimaan nopeammin vikoihin.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.