Kaupunki ja Energia osallistuvat paikallispuolustusharjoitukseen

Lappeenrannan kaupunki tiedottaa tulevasta paikallispuolustusharjoituksesta.
Lappeenrannan Energia
|
Kuvassa voimalinjoja Lappeenrannassa
Harjoitus on osa Puolustusvoimien normaalia säännönmukaista harjoitustoimintaa.

Lappeenrannan kaupunki on aina osallistunut aktiivisesti Etelä-Karjalan alueella toteutettuihin paikallispuolustusharjoituksiin. Edellisen kerran tämä harjoitus toteutettiin vuonna 2020 ja jo silloin Puolustusvoimat aikataulutti, että seuraavan kerran Etelä-Karjalassa toteutetaan paikallispuolustusharjoitus nyt keväällä 2022.

– Puolustusvoimien kannalta paikallispuolustusharjoitukset ovat erittäin tärkeä harjoitustyyppi, jota myös kehitetään jatkuvasti, kertoo harjoituksen johtaja, eversti Petri Olli Karjalan prikaatista.

– Meille on erittäin tärkeätä, että pääsemme harjoittelemaan yhteistoimintaa kuntien ja eri viranomaisten, kuten poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa, jatkaa Olli.

Lappeenrannan kaupunki osallistuu harjoitukseen koko konserninsa ylemmän johdon ja keskeisten avainhenkilöiden voimin. Harjoitukseen osallistuvat näin ollen muun muassa opetus- ja kulttuuritoimi, varhaiskasvatus, Elinvoima ja kaupunkikehitys -toimiala, Lappeenrannan Energia Oy:n sähkön-, veden- ja kaukolämmönjakelu, Saimaan Tukipalvelut Oy, Meidän IT ja talous Oy ja Etelä-Karjalan jätehuolto Oy.

Harjoituksen kuvitteellinen ennakkotilanne luotiin jo hyvissä ajoin viime vuonna. Harjoituksessa harjoitellaan eri toimijoiden välistä yhteistoimintaa erilaisissa monimuotoisissa häiriötilanteissa. Yleistilanteena ovat muun muassa erilaiset sähkön- ja vedenjakelun häiriöt, onnettomuudet, tietoliikennehäiriöt, järjestyshäiriöt, elintarvikkeiden ja muiden tarvikkeiden toimitushäiriöt. Taustaskenaariona on myös, että nämä häiriöt saattavat osaltaan aiheutua jonkun ulkopuolisen toimijan aiheuttamasta informaatio- ja hybridivaikuttamisesta.

– Lappeenrannan kaupungin eri toimialat ja kaupunkiyhtiöt ovat jo tehneet harjoitukseen liittyvän ennakkotehtävän, kertoo Lappeenrannan kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen.

– Ennakkotehtävässä nämä meidän toimijamme arvioivat erittäin monipuolisesti kykyjään toimia ja heiltä edellytettäviä toimenpiteitä, mikäli tuollaisia häiriötä esiintyisi Lappeenrannan kaupungin alueella. Vastaavaa ennakkotehtävää ovat tekemässä myös kaikki muut Etelä-Karjalan kunnat, jatkaa Meuronen.

Yksi tärkeä osa harjoitusta on viestinnän harjoittelu. Erityisesti harjoitellaan sitä, miten eri toimijat yhteistyössä viestivät kansalaisille tilanteessa, jossa esiintyy monenlaisia häiriöitä. Tärkeätä on, että eri viranomaiset ja muut toimijat muodostavat ensin yhteistä tilannekuvaa, josta viestinnän ammattilaiset puolestaan koostavat yhteisiä kansalaisille suunnattavia mediatiedotteita. Häiriötilanteissa on erityisen tärkeätä, että kansalaiset saavat viranomaisten vahvistamaa oikeata tietoa joskus sekavaltakin vaikuttavasta tilanteesta.

Tärkeä harjoituksen osa-alue on myös harjoitella erilaisiin kyberympäristön häiriötilanteisiin vastaamista. Tässä tarkoituksessa Meita Oy:n ammattilaiset ovat luoneet erilaisia kuvitteellisia verkkoympäristön häiriötilanteita, joihin kukin harjoitteleva organisaatio joutuu reagoimaan.

– Vaikka kyseessä onkin Puolustusvoimien johtama harjoitus, osallistuu Lappeenrannan kaupunki harjoitukseen mielellään ja laajapohjaisesti eri toimijoidensa osalta, toteaa Ari-Pekka Meuronen.

– Lukuisat harjoituksessa esiin tulevat häiriötilanteet kohdistuvat ennen kaikkea tähän normaaliin siviiliyhteiskuntaan. Lappeenrannan kaupungin keskeinen tehtävä on ylläpitää yhteiskunnan peruspalveluiden toimivuutta. Tämä harjoitus tarjoaa meille luontevan alustan harjoitella omia toimintojamme erilaisissa häiriötilanteissa ja ylläpitää näin yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta, jatkaa Meuronen.

Paikallispuolustusharjoitus toteutetaan Etelä-Karjalassa 7.-11.3.2022. Harjoituksen johtaa Karjalan prikaati ja siihen osallistuu mittava joukko eri viranomaisia. Harjoituksen toiminnallinen painopiste on tällä kertaa Lappeenrannan kaupungin alueella.

Harjoitusviikon aikana Lappeenrannan, Taipalsaaren ja Vainikkalan alueilla liikkuu Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten joukkoja kalustoineen, myös raskaita ajoneuvoja, kaikkina vuorokauden aikoina.

Harjoituksessa käytetään kovia ampumatarvikkeita ainoastaan Taipalsaaren ampuma-alueella. Harjoitusampumatarvikkeita, paukkupatruunoita käytetään muissa harjoituskohteissa. Nämä alueet eristetään tarvittaessa meluhaitan johdosta.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.