Kaukaan Voimalta vihreää lämpöä ja sähköä jo 10 vuotta

Lappeenrantalaisista kiinteistöistä ja kodeista vuonna 2019 noin 70 % lämpiää kaukolämmöllä.
Lappeenrannan Energia
|
Lappeenrantalaisista kiinteistöistä ja kodeista vuonna 2019 noin 70 % lämpiää kaukolämmöllä.
Kaukaan Voiman eli KauVon biovoimalaitos tuottaa suuren osan Lappeenrannan kaupungin kaukolämmöstä uusiutuvilla polttoaineilla. Laitos on laskenut Lappeenrannan kaukolämmön hiilidioksidipäästöt lähes puoleen entisestään. Lappeenrannan Energia onnittelee KauVoa ensimmäisestä kymmenestä toimintavuodesta ja ympäristöystävällisen kaukolämmön edelläkävijyydestä koko Suomessa.

KauVon biovoimalaitos tuottaa kaukolämpöä ja sähköä Lappeenrannan Energialle sekä prosessihöyryä ja sähköä UPM:n Kaukaan tehtaille. Lappeenrannan kaupungin vuotuisesta kaukolämmön tarpeesta laitos toimittaa noin 85 %:a. Voimalaitos otettiin tuotantokäyttöön 2009 ja se on Lappeenrannan Energian, Pohjolan Voiman ja UPM:n yhteishanke.

- Ympäristöystävällisyyden lisäksi Kauvon biovoimalaitos on varmistanut lappeenrantalaisten kaukolämmön hinnan pysymisen kilpailukykyisellä tasolla jo kymmenen vuoden ajan, toteaa Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen..

Kaukolämmön asiakkaita Lappeenrannan Energialla on noin 5 200.

Kaupungin kaukolämmöntuotannon CO2-päästöt lähes puoleen

Lappeenrannan Energian energiapäällikkö Tiia Kiuru kertoo, että ennen KauVon käyttöönottoa Lappeenrannan kaukolämmöntuotannon ominaispäästöt olivat 200 g/kWh. Kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2018 ne ovat 118 g/kWh.

̶  Hiilidioksidipäästöt vuodessa ovat noin 40 % pienemmät kuin aikana ennen Kaukaan Voimaa. Tämä tarkoittaa yli 50000 tonnia vähemmän CO2-päästöjä vuodessa.

Kuntaliitto palkitsi 2016 Lappeenrannan kaupungin pitkäjänteisestä ilmastotyöstä, jota kaupunki on tehnyt yhteistyössä mm. Lappeenrannan Energian kanssa. Palkinnon perusteluissa todettiin, että vaikuttavin ja näkyvin tulos Lappeenrannassa on saatu metsäteollisuuden ja kaupungin energiantuotantoyhteistyöllä, jossa kaupungin kaukolämmön tuotanto muuttui uusiutuviin polttoaineisiin pohjautuvaksi. Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat Lappeenrannassa 20 % pienemmät mitä keskimäärin muualla Suomessa.

Puunjalostusteollisuuden sivuvirrat ja metsätähteet polttoaineina

KauVon biovoimalaitoksen polttoaineista noin 80 % on hiilidioksidineutraalia, puuperäistä polttoainetta. Puolet laitoksen käyttämästä polttoaineesta tulee suoraan tehdasalueelta, jossa voimalaitos sijaitsee. Alueella on voimalaitoksen lisäksi mm. sellutehdas, paperitehdas ja saha. Niille toimitettavasta raakapuusta kuori tulee voimalaitokselle poltettavaksi.

KauVon polttoainetarpeesta toinen puolisko kuljetetaan rekoilla. Metsätähteen ohella polttoaineeksi kuljetetaan pääsääntöisesti Kaakkois-Suomen alueelta tulevia puunjalostusteollisuuden sivuvirtoja: purua, kuorta, vanerin syrjähaketta. Metsätähdettä eli päätehakkuilta peräisin olevia latvoja, oksaa, risuja ja kantoja on KauVon vuosittain käyttämästä polttoaineesta noin 10 %.

Turpeen osuus laitoksen polttoainemäärästä on noin viidennes ja se tulee vähenemään tulevan vuosikymmenen aikana hallitusti.

Varapolttoaineena laitos käyttää maakaasua. Sen osuus on alle prosentin vuotuisesta polttoaineen käytöstä.

Kaukaan Voiman lämpöteho 262 MW ja sähköteho 125 MW.

Tule tutustumaan kaukolämpöön Kaukaan Voiman ja UPM:n yhteisiin avoimiin oviin 14.9. kello 10-15!

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.