Jätevedenpuhdistamon arki sujuu entistä puhtaammin

Kesä Toikansuon jätevedenpuhdistamolla on työntäyteistä aikaa vuosihuoltojen ja puhtaamman ympäristön puolesta.
Lappeenrannan Lämpövoima
|
Kesä Toikansuon jätevedenpuhdistamolla on työntäyteistä aikaa vuosihuoltojen ja puhtaamman ympäristön puolesta.
Aurinko häikäisee ja vehreäpuinen ympäristö vilvoittaa, kun kiertää kesäistä, Suomen kauneimpiin lukeutuvaa lähes keskellä kaupunkia sijaitsevaa, Toikansuon jätevedenpuhdistamomme aluetta. Toikansuon perinteiseen kesään kuuluvat jokavuotiset huolto- ja kunnostustoimet, onhan siellä puhdistettu kaupunkilaisten jätevedet jo kohta 70 vuotta. Tiesitkö, että Toikansuolla jätevettä käsitellään puhtaaksi ja takaisin luonnon kiertoon noin 16 tuhatta kuutiota päivässä?

Toikansuon jätevedenpuhdistamolla käsitellään nykyään kaikki Lappeenrannan asemakaavoitetun alueen, Lemin ja Taipalsaaren viemäröintialueen jätevedet. Toikansuon purkuvesistönä toimii Rakkolanjoki, joka virtaa Haapajärven kautta edelleen rajan yli Viipurinlahteen.

Jätevedenpuhdistamon kesä käynnistyi kesäkuussa vuosihuoltosuunnitelman mukaisesti esiselkeytysaltaan (kuvassa yllä) remontilla.

- Vaihdettiin laahaimeen pyörät, säädettiin laahainkumi ja tarkistettiin rautarakenteet, kuuluu vesihuoltomestarin Tuomas Eskelisen tiivis kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. Muutoin allas oli tarkastuksessa ihan käyttökelpoisessa kunnossa.

Toikansuolla kyseisiä kattamattomia esiselkeytysaltaita on yksi. Selkeytysaltaassa jo mekaanisesti puhdistettu jätevesi saostetaan kemikaalilla altaan pohjalle. Saostunut liete kaavitaan pohjan poteroon poistettavaksi pumppujen avulla. Tässä prosessissa jätevedestä saadaan poistettua eniten fosforia.

Silmämääräisesti esiselkeytyksen kouruista juokseva vesi näyttää harmaanrusehtavan veden oloiselta ja sen jälkeen käsittelyssä on vielä biologisen ja tertiäärikäsittelyn vaiheet.

Toikansuolla kesähuoltoa esiselkeytysaltaassa

Esiselkeytysaltaasta jäteveden puhdistusmatka jatkuu jakautuen kahteen rinnakkaiseen ilmastusaltaaseen, joissa veden mikrobit puhdistavat ja poistavat ravinteita kuten typpeä ja orgaanisia lika-aineita. Ilmastuksen loppupäässä kemikaalia lisätään toistamiseen jäteveden saostamiseksi fosforin poistamiseksi ja sieltä jätevesi johdetaan jälkiselkeytysaltaisiin, joissa jätevesi rauhoitetaan kirkkaammaksi laskeuttamalla ja poistamalla altaan pohjalle muodostunutta lietettä.

Jälkiselkeytyksen kouruista juokseva vesi näyttää ja tuoksuu jo puhtaalta. Uusi tertiäärivaiheen suodatus viimeistelee ja tehostaa vielä fosforin ja kiintoaineen poistoa ennen puhdistetun jäteveden johtamista purkuvesistöön Rakkolanjokeen.

Jätevedenpuhdistuksessa on useita toisiinsa vaikuttavia vaiheita, joiden aikana puhdistustuloksen laatua tarkkaillaan aina sen loppupäähän asti. Näin varmistetaan, että luonnon kiertoon pääsee vain riittävän puhdasta ja ympäristölle turvallista vettä.

Prosessista poistettava liete kuivataan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn – hyödynnettäväksi biokaasun raaka-aineeksi.

Jatkuvaa huolellista suunnittelua ja huoltoa

Viime vuonna Toikansuon jätevedenpuhdistamolla kunnostettiin jälkiselkeytysaltaita.  Huolto- ja kunnostustoimien aikana jätevedenpuhdistamon toiminta on suunniteltu niin, että puhdistamo toimii arjessa jokainen hetki normaalisti ja varsinkaan asiakkaat eivät näistä toimista yleensä huomaa mitään. Viemäri vetää ja vessanpöntön saa vetäistä ihan rauhassa.

Kun jokainen puhdistusprosessin vaihe osaltaan kuitenkin vaikuttaa jätevedenpuhdistamon tehokkuuteen, on puhdistamoa ylläpidettävä ja prosesseja tehostettava niin ympäristöluvan puhdistusvaatimusten mukaan kuin sen laitteiden elinkaaren mukaan.

- Nykyinen ympäristölupa Toikansuon jätevedenpuhdistamolle on voimassa vuoteen 2025 saakka, joten suunnitelmia huollolle ja kunnossapidolle tehdään rutiininomaisesti pitkän tähtäimen suunnitelmilla. Ja näitä suunnitelmiakin vuosien varrella säännönmukaisesti tarkastellaan ja tarvittaessa päivitetään, kuittaa Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio.

Toikansuo on suurin, mutta yksi neljästä, Lämpövoima-yhtiön jätevedenpuhdistamoista ja vastaavat toimintavarmuussuunnitelmat tarvittavine toimenpiteineen on huolehdittavana erikseen jokaiselle puhdistamolle. Huolellista, tulevaisuuteen luotaavaa ja vaativaa työtä riittää.

- Viime vuoden aikana jätevettä puhdistettiin Toikansuon, Oravaharjun, Ylämaan ja Nuijamaan puhdistamoilla yhteensä reilusti yli 6 miljoonaa kuutiota. Lupaehdot jätevedenpuhdistamojemme puhdistustuloksille asettaa Itä-Suomen ympäristölupavirasto. Tavoitteemme on yltää lupaehtoihin joka vuosi.

Lisätehoa puhtauteen uudella jälkikäsittelyllä

Toikansuon jätevedenpuhdistamon nykyinen laitos saneerattiin 1970- ja 1980-lukujen aikana biologis-kemialliseksi puhdistamoksi ja viime vuonna laitos sai uuden jälkikäsittelyvaiheen. Nykyiset puhdistusmäärät ovat kasvaneet merkittävästi suuremmiksi, mitä aikanaan ovat asukkaiden ja teollisuuden tuottamat jätevesimäärät olleet. Silti puhdistamon toimintaa jatkuvasti tehostamalla Toikansuon puhdistuskapasiteetti on saatu nykytilanteessakin riittämään.

- Tämä on erityisesti osaavan ja ammattitaitoisen puhdistamomme henkilöstön ansiota, toteaa Lämpövoiman toimitusjohtaja Jarkko Kovanen. Puhdistamon kehittämisessä on osattu olla vuosikymmenten saatossa ajan ja ympäristön vaatimusten hermoilla, vaikka uusi puhdistamohankekin on ollut Energialla jo pitkään vireillä. Toikansuota ylläpidetään toiminnassa niin pitkään kuin sitä tarvitaan.

Toikansuon puhdistamolle valmistui viime toukokuussa prosessin loppupäähän uusi tertiäärivaihe eli jälkisuodatus, jolla tehostetaan kiintoaineen ja kokonaisfosforin puhdistustulosta. Uusi sinistä hohtava jälkikäsittelyrakennus valtatie 6:n laidassa kätkee sisäänsä modernia puhdistustekniikkaa edustavat tertiäärikäsittelyn kiekkosuodattimet. Tämän ansiosta Rakkolanjokeen laskettava puhdistettu jätevesi on nyt entistä varmemmin puhdistettua.

- Uusi käsittelyprosessi otettiin käyttöön viime kesänä ja sen koekäyttö ja optimointi tuottaa hyviä tuloksia. Pääsemme meille annettuihin lupaehtoihin Toikansuolla nyt entistä paremmin, vesi- ja ympäristöpäällikkö vahvistaa. Tavoitteenamme on vähentää uuden prosessin myötä fosforia ja kiintoainetta Toikansuolta lähtevästä puhdistetusta jätevedestä merkittävästi.

Toikansuon lähtevän veden selkeytysallas 20.10.2021

 

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.