Entistä laadukkaampaa vettä kalkkikivialkaloinnilla

Huhtiniemen vedenottamon laajennusosan rakennustyöt alkavat keväällä.
Lappeenrannan Lämpövoima
|
Lappeenrannan Energia - Huhtiniemen kalkkikivialkalointi
Lappeenrannan talousvesi on koko maan tasolla huippuluokkaa. Huhtiniemen vedenottamon viereen ryhdytään rakentamaan toukokuussa 2021 laajennusosaa uudelle alkalointikäsittelylle, jonka myötä talousveden laatu paranee entisestään. Alkalointi pitää veden pH-arvon sopivalla tasolla ja tasoittaa veden laatua. Noin vuoden kestävä rakennusprojekti ei vaikuta Huhtiniemen ulkoilualueen ja pururadan käyttöön.

Nykyisen vedenottamon viereen nousee laajennusosa, johon sijoitetaan uusi alkalointikäsittely. Rakennuksen viereen rakennetaan myös imeytysallas. Laajennusosan myötä laadukasta vettä voidaan tuottaa nykyistäkin varmemmin. Alkaloinnilla tarkoitetaan veden pH-arvon nostamista. Huhtiniemen vedenottamon laajennusosaan investoidaan 3,2 M€.

Alkalointilaitoksen rakentaminen parantaa laitoksen toimintavarmuutta, käytettävyyttä sekä työturvallisuutta. Suurin hyöty on kuitenkin veden laadun paraneminen.

Huhtiniemen vedenottamolle tuleva raakavesi on luontaisesti lievästi hapanta. Nykyisin veden pH-arvo nostetaan emäksiselle tasolle kalkkijauheella, jota tuodaan laitokselle suursäkeillä. Kalkkijauheesta valmistetaan veteen liuottamalla maitomainen seos, joka annostellaan vesijohtoverkkoon pumpattavaan veteen. Työturvallisuus paranee, kun pölyävästä jauheesta siirrytään rouheeseen ja suursäkeistä säiliöautotoimitukseen.

– Uudessa alkalointilaitoksessa vesi kulkee altaissa valmiina olevan kalkkikivirouhepatjan läpi, jolloin kalkkikivi nostaa veden pH-arvoa ja suodattaa samalla rautaa, mangaania ja humusta. Veden pH:n nosto ehkäisee verkoston korroosiota, Lappeenrannan Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio kuvailee.

Rakennusprojekti ei vaikuta ulkoilualueeseen

Huhtiniemen vedenottamon laajennusosan toteutussuunnitelma laadittiin viime vuonna ja varsinainen rakentaminen on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2021. Projekti kestää noin vuoden, jolloin koekäyttöön päästäisiin kesäkuussa 2022. Laajennusosa rakennetaan nykyisten rakennusten viereen. Uusi rakennus on suunniteltu arkkitehtuuriltaan nykyisen rakennuskannan kaltaiseksi ja ympäristöön sopivaksi. Kevään aikana projekti käynnistetään puiden kaatamisella.

– Uuden rakennuksen alta joudutaan valitettavasti kaatamaan puita, mutta pyrimme säilyttämään nykyistä ympäristöä työmaan läheisyydessä rinne- ja rantavyöhykkeellä mahdollisimman paljon. Vedenottamoa ympäröivää aitausta siirretään lyhyeltä matkalta pururadan viereen, mutta rakennusprojekti ei tule muuten vaikuttamaan Huhtiniemen ulkoilualueen tai pururadan käyttöön, Lappeenrannan Lämpövoiman tiimipäällikkö Matti Hirvelä kertoo.

Raikasta vettä Saimaasta

Lappeenrannassa on kymmenen vedenottamoa, joista yhdeksän on pohjavedenottamoita. Huhtiniemen päävedenottamo on ainoa tekopohjavesilaitos. Pohjavesi muodostuu maaperään imeytyneistä luonnon vesistä. Huhtiniemessä tekopohjaveden valmistuksessa veden määrää lisätään pintavedellä, jolloin sitä pystytään imeyttämään pohjavedeksi enemmän. Pohjavesi ja tekopohjavesi ovat luotettavia ja tasalaatuisia raakavesilähteitä.

Veden kiertokulku alkaa Huhtiniemessä siitä, kun raakavesi pumpataan Saimaasta tai Nuottasaaren kaivojen kautta Huhtiniemen harjun hiekkasuodatusaltaisiin. Harju on luonnon suodatin, joka puhdistaa veden tehokkaasti. Harjun läpi suodattuessaan vedestä muodostuu pohjaveden kaltaista tekopohjavettä. Laitoksen ympärillä olevista kaivoista vesi pumpataan alkalointikäsittelyyn. Lopuksi vesi pumpataan ultraviolettikäsittelyn eli desinfioinnin kautta verkostoon.

Laatu varmistetaan valvonnalla

Lappeenrannan Lämpövoima tuottaa vuosittain yli viisi miljoonaa kuutiometriä talousvettä. Talousvettä toimitetaan Lappeenrannan kaupunkikeskustan vedenjakelualueelle vuorokaudessa keskimäärin 10 000 kuutiometriä, jolla katetaan alueen yritysasiakkaiden ja noin 62 000 asukkaan vedentarve.

Lappeenrannassa veden laatu täyttää talousvedelle asetetut vaatimukset ja suositukset. Talousveden laatua seurataan säännöllisesti ottamalla vesinäytteitä tarkan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Tuloksia valvovat terveydensuojeluviranomaiset.

– Tarkka maistelija voi aistia hyvälaatuisistakin hanavesistä hienoisia makueroja. Lappeenrannan talousvesi on tällaisen makutuntuman mukaisesti arvioiden kärkiluokkaa – erinomaista, nautittavaa ja raikasta. Alkalointi parantaa ja varmentaa tilannetta entisestään. Korkealaatuisen, turvallisen ja kustannustehokkaan talousveden toimittaminen kaupunkilaisille on tärkein tehtävämme, Moisio tiivistää.

Faktoja:

Lappeenrannan Lämpövoima vastaa Lappeenrannan alueen vedenottamoiden ja jätevedenpuhdistamoiden käytöstä ja kunnossapidosta. Ympäristöystävällisen veden tuotannoissa työskentelee 27 vesihuollon ammattilaista. Maailman parhaimman ja puhtaimman veden laatu varmistetaan yli 1000 näytteellä vuodessa.

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.