Energian älykkäillä verkostoilla rakennetaan kestävää tulevaisuutta

- pitkällä tähtäimellä, yhteistyössä, poikkeusoloissakin
Lappeenrannan Energia
|
Energialla rakennetaan älykästä tulevaisuutta. Kuva työmaalta.
Lappeenrannan Energialla rakennetaan aktiivisesti Lappeenrantaan kestävää ja puhdasta tulevaisuutta tarjoamalla maailman parasta vettä, älykkäät verkostot ja vihreää lämpöä. Energian tehtävänä on turvata Lappeenrannassa ja muualla sen toimialueella jokaisen hyvinvointia jokainen hetki. Työtä ei tehdä suinkaan yksin vaan yhteistyössä kaupungin ja useiden kumppaneiden kanssa.

Yhteiskunnallisesti elintärkeiden palveluiden tuottajana Lappeenrannan Energia on varautunut koronavirukseen erityisen huolella pyrkien kaikin mahdollisin keinoin omalta osaltaan ehkäisemään viruksen leviämistä.

Energialla seurataan virustilannetta sekä ohjeistuksia jatkuvasti ja toimintaa päivitetään varautumisen edellyttämällä tavalla. Simolantien asiakaspalvelupiste on toistaiseksi suljettu ja asiakkaita palvellaan puhelimitse ja sähköisten kanavien välityksellä. Asiakaspalvelun arki on sujunut hyvin etänäkin ja näin on voitu varmistaa asiakkaille turvallinen asiointi arkipäiväisissä asioissa.

Lappeenrannan Energialla tunnistetaan huoli koronatilanteen vaikutuksista alueen talouteen ja työllisyyteen ja halutaan kantaa vastuuta alueen hyvinvoinnista omalla sektorillaan. Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen kertoo, että yhtiössä tehtiin jo hyvissä ajoin päätös sopeuttaa perintätoimia ja joustaa laskujen maksuajoissa niitä tarvitseville:

- Toivomme, että voimme näillä toimillamme tukea etenkin paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä sekä ennaltaehkäistä kaikkien asiakkaidemme maksuvaikeuksia. Asiakaspalvelustamme viestitään vahvasti, että maksuneuvontaamme kannattaa tarvittaessa olla yhteydessä niin löydetään yhdessä haastaviin tilanteisiin ratkaisu.

Turvallisesti työtä etänä ja hajautetusti

Energia-konsernin toimihenkilöstö työskentelee pääosin kotona etätöissä ja esimerkiksi asentajat lähtevät kunnossapitotehtäviin keikalle suoraan kotoa. Korona-aika toi jokaisen työnarkeen joitakin muutoksia ja onneksi digiloikka tietojärjestelmissä oli tehty ajoissa – etäyhteyksillä työskentely oli monille jo arkipäivää ja välineet kaikille nopeasti järjestettävissä.

Nyt toimipisteillä vältetään yhtäaikaista käyntiä, kokoukset ja työpajat toteutetaan etänä sekä turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita noudatetaan kaikissa yhteisissä tiloissa viranomaisohjeiden mukaisesti. Myös kaikki yhteistyövierailut ja tapahtumat ovat peruttu tai siirretty myöhemmäksi poikkeusolojen jälkeiselle ajalle.

Erityisesti sähkön, lämmön ja veden valvomot ovat rauhoitettuja kaikelta ylimääräiseltä, tilojen ja työvälineiden hygieniasta huolehditaan tehostetusti. Jätevedenpuhdistamon ja puhtaan veden tuotantolaitoksilla henkilöstön ja tilojen suojaukseen on kiinnitetty erityishuomiota ja viranomaisten laatimia ohjeistuksia seurataan ja noudatetaan tarkasti.

Hajautettu toiminta on Energialla toiminut hyvin ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään vahvemmalla otteella. Veden ja energian tuotanto sekä jakelu toimivat normaalisti eikä näkyvissä ole häiriötä tuotteiden toimituksiin. Rakentamisen, huoltojen ja saneerausten aiheuttamat toimituskatkot asiakkaille pyritään hoitamaan mahdollisimman vähäisillä häiriöillä - kuten tavallisena arkena.

Korona-aikaan tiivistä yhteistä varautumistyötä tehdään säännöllisellä rytmillä niin paikallisissa kuin valtakunnallisissa verkostoissa. Oikea tilannekuva ja sen välittäminen paikallisille viranomaisille kuin valtakunnallisille energia- ja vesialan huoltovarmuustoimijoille ovat Energialla arkipäivää.

Normaali arki tuo varmuutta tulevaisuuteen

Lappeenrannan Energiaverkot pitää sähköverkon, veden ja lämmön ylläpidon ja kehitystoiminnan korona-aikana normaalina ja toteuttaa suunniteltuja hankkeita eteenpäin, jotta yhteiskunta voisia toimia niiden osalta normaalisti.

Energialle on tullut muiden sähköyhtiöiden tapaan paljon kyselyitä, miksi sähkönsiirron maksuja ei ole alennettu koronatilanteen vuoksi. Yhtiöstä onkin vastattu avoimesti kaikille kyselijöille.

- Kiitämme lukuisista kyselyistä ja ymmärrämme saamamme palautteen. Sähkön verkkopalvelumaksut on mitoitettu siten, että niillä pystytään rahoittamaan sähköverkon käytön, kunnossapidon, saneerauksien ja toimitusvarmuuden investointikustannukset. Jatkamalla jo tehtyjen suunnitelmien mukaan näissä olosuhteissa turvaamme työtä myös urakoitsijoidemme henkilöstölle, sanoo Lappeenrannan Energiaverkkojen toimitusjohtaja Arto Taipale.

Älykkäitä verkostoja pitkällä tähtäimellä

Energian työn arjessa sähkön, veden ja lämmön verkostoja suunnitellaan pitkälle tulevaisuuteen. Vanhimmat verkostojen osat voivat olla yli 50 vuotta vanhoja ja niitä uudistetaan lähes yhtä pitkälle ajalle verkkojen pitkän tähtäimen suunnitelmalla.

Kaikissa verkostoissa korostuu nykyisin digitalisaatio, jossa tiedon kerääminen verkostojen tilasta ja etenkin saadun tiedon hyödyntäminen on avainasemassa. Uusien etäluettavien mittalaitteiden asentaminen verkostoihin ja tietojärjestelmien automaatiotason lisääminen helpottaa kunnossapito- ja saneerauskohteiden valintaa ja nopeuttaa vikojen korjauksia ja siten lyhennetään mahdollisia katkoaikoja.

Esimerkiksi säävarman sähköverkon suunnitteluun vaikuttaa tällä hetkellä sähkömarkkinalaki ja sen työn alla oleva päivitys, joka saattaa tuoda tullessaan lisää uusia vaatimuksia. Tämän lisäksi on huomioitava asiakkaiden pientuotannon edistyminen eli älykkäissä kotitalouksissa, yrityksissä ja yhteisöissä lisääntyvät erilaiset hybridimallit ja uusiutuvan energian pienvoimalat. Myös sähköautojen latauspisteitä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

- Digitalisaatio ja sen mahdollistama älykkyys luo turvaa ja uusia mahdollisuuksia energian lisäksi myös veden käyttöön, tuotantoon ja varastointiin, toteaa tuotteiden jakeluyhtiön näkökulmasta Energiaverkkojen toimitusjohtaja Taipale.

Verkostojen suunnitellut saneeraukset ja investoinnit toteutetaan Energiaverkoilla verkostojen käytön, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa yhteistyössä.

Työyhteenliittymä toimii

Sähkön, veden ja lämmön verkostojen rakentamisessa ja saneerauksissa yhteistyö Lappeenrannan kaupungin kanssa on erittäin tiivistä. Yhteistyötä toteutetaan käytännössä kaupungin ja Energiaverkkojen työyhteenliittymän (TYL) avulla.

TYL:n tehtävänä on kaupungin ja Energiaverkkojen päätösten mukaisesti suunnitella, kilpailuttaa ja rakennuttaa kaikki asemakaava-alueiden vesihuollon, kaukolämmön, maakaasun, sähkön ja katujen uudet ja saneerattavat kohteet.

-Yhteistyöllä voidaan verkostojen ja katujen saneeraukset sovittaa yhteen siten, että kaupunkikonsernin kannalta saadaan optimitulos, maksimisäästöt ja alueiden asukkaiden kannalta toivottu mahdollisimman lyhyt toteutusaika, kertoo Taipale

Meneillään olevista saneeraus- ja rakennuskohteista lappeenrantalaiset saavat lisätietoa Energian verkkopalvelun työmaakartalta.

***

Työyhteenliittymän ja Energian meneillään tai suunnitteilla olevia veden ja lämmön saneerauskohteita tänä vuonna (ilmoitettu kuukausitasolla). Näissä kohteissa toteutetaan samalla myös ko. alueiden tarvittavat sähköverkon saneeraukset:

03-10 Kurjentie, vesihuolto ja kaukolämpö
03-05 Puhakankatu, kaukolämpö
03-07 Hietalankatu, vesihuolto
03-10 Ahvenlampi, vesihuolto
04-05 Ryösöntie, vesihuolto
04-05 Punahousujen portaat, vesihuolto
05-06 Venttiiliryhmien saneeraukset Korvenkylä, Pikkalankatu, Rastaankatu
05-06 Simolantien Energian toimipiste, vesijohto
05-06 Ehnroothin aukio, vesijohto
05-06 Metsämiehenkatu, vesijohto
05-09 Kiviharju, kaukolämpö
06-07 Kaukaan tehdas, vesijohto
06-08 Lauritsalan lämpökeskus, kaukolämpö
06-10 Lumikontien saneeraus, vesihuolto ja kaukolämpö
07-09 Raastuvankatu, vesihuolto ja kaukolämpö
08-09 Välitie, vesihuolto
08-10 Torpparintie, vesihuolto ja kaukolämpö
09-11 Huhtiniemenkatu, vesihuolto ja kaukolämpö

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.